Verhuur je vastgoed? Communiceer de mogelijkheid voor energiekorting met de bewoners!

10 oktober 2022 -
Verhuur je vastgoed? Communiceer de mogelijkheid voor energiekorting met de bewoners!

Als tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen krijgen inwoners van de gemeente Nijmegen met een laag inkomen dit jaar eenmalig extra energietoeslag. Er is al € 800,- beloofd, daar komt nu € 500,- bij. Ook studenten kunnen energietoeslag aanvragen.

Je kunt de energietoeslag wordt per adres aanvragen. Het kan daarom zijn dat je de toeslag onder huisgenoten moet verdelen. Het is voordelig wanneer de huisgenoot met het laagste inkomen de aanvraag indient bij de gemeente. Er geldt namelijk een maximaal inkomen.

Voorwaarden aanvrager:

  • Woont in Nijmegen (niet in een zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen);
  • Staat niet ingeschreven op een briefadres;
  • Heeft een geldig identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning;
  • Is 21 jaar of ouder;
  • Heeft niet meer inkomen dan het maximale inkomen dat voor diegene geldt.

 

Belangrijk! Er wordt vaak om een bankafschrift van energiekosten gevraagd waar de naam van aanvrager op moet staan. Dit bewijst namelijk dat de aanvrager voor de energie betaalt. Deze vraag kunt je om deze reden verwachten van de bewoners.