Update: tegemoetkoming wooncomplexen met blokverwarming en blok-elektriciteit

3 maart 2023 -
Update: tegemoetkoming wooncomplexen met blokverwarming en blok-elektriciteit

Eind januari communiceerden we over de compensatie voor blok-aansluitingen. Deze maand praten we jullie graag weer bij.

De regeling geldt zowel voor zelfstandige wooneenheden (zoals een appartement dat gebruikmaakt van collectieve warmte via de VVE), als voor onzelfstandige wooneenheden (zoals een kamer in een studentenhuis of woonzorginitiatief). Naar schatting gaat het in totaal om zo’n 700.000 huishoudens. De VVE, woningcorporatie of verhuurder moet de tegemoetkoming voor de betrokken huishoudens aanvragen.

Het energieverbruik van één kamer (studentenhuis) ligt gemiddeld lager dan dat van een volledige woning. Daarom overweegt het kabinet een ondergrens voor een minimaal aantal wooneenheden (zoals studentenkamers) per aansluiting. Aansluitingen met een klein aantal eenheden worden naar verwachting al voldoende geholpen door het prijsplafond.

Extra verhoging
Het bedrag voor zelfstandige wooneenheden met blokverwarming en blokelektriciteit wordt daarnaast met 380 euro verhoogd. Deze huishoudens konden namelijk geen gebruikmaken van de 190 euro-regeling in november en december. Op dit moment is het kabinet druk bezig met het uitwerken van deze tegemoetkoming. Er is op dit moment verder nog niets duidelijk over hoe hoog deze tegemoetkoming gaat zijn. De regeling gaat op een later moment in en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023.

Wanneer er meer informatie bekend is over de tegemoetkoming, communiceren we dit direct. Heb je aanvullende vragen over de tegemoetkoming? Onze collega Arthur praat je graag bij over de actuele status.

Neem contact met ons op!