Wie komt in aanmerking voor de compensatie blokaansluiting?

8 augustus 2023 -

De tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB) is bedoeld voor bewoners van wooneenheden die zijn aangesloten op een blokaansluiting en voldoen aan de subsidievoorwaarden. De contracthouder dient ervoor zorg te dragen dat de subsidie in 2023 toekomt aan de rechthebbenden, dus de bewoners met een blokaansluiting.