Wat wordt verstaan onder een zelfstandige wooneenheid?

8 augustus 2023 -

Een wooneenheid is zelfstandig als deze essentiële woonvoorzieningen bevat die niet met anderen worden gedeeld, in elk geval een eigen woon/slaapkamer, keuken met aanrecht, toilet met waterspoeling en een toegangsdeur die van binnen en buiten op slot kan.