Wat wordt verstaan onder een onzelfstandige wooneenheid?

8 augustus 2023 -

Bij onzelfstandige eenheden gaat het om wooneenheden die niet zelfstandig zijn, omdat die belangrijke voorzieningen delen met andere wooneenheden, zoals een woon/slaapkamer, keuken met aanrecht, toilet met waterspoeling of een toegangsdeur die zowel van binnen als van buiten op slot kan.