Wat is een blokaansluiting voor elektriciteit?

8 augustus 2023 -

Bij een blokaansluiting voor elektriciteit, ook wel blokelektriciteit genoemd, gaat het om een verbinding tussen het elektriciteitsnet en een pand of terrein waarop zich één of meerdere zelfstandige of onzelfstandige wooneenheden bevinden die niet individueel op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. De bewoners hebben voor de levering van elektriciteit geen individuele overeenkomst met een energieleverancier, maar maken gebruik van een gezamenlijke overeenkomst van het gehele blok.