Wat is de ondergrens van het aantal wooneenheden voor het aanvragen van de compensatie blokaansluiting?

8 augustus 2023 -

De overheid heeft voor de aanvraag van de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen een ondergrens voor het aantal wooneenheden. De overheid maakt daarbij een onderscheid tussen blokaansluitingen voor warmte, blokaansluitingen voor elektriciteit en voor zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden. Voor blokaansluiting voor elektriciteit geldt de subsidie bij 1 of meer zelfstandige wooneenheden, in het geval van onzelfstandige wooneenheden is het vanaf 4 of meer. Voor blokaansluitingen voor warmte geldt de subsidie bij 3 of meer zelfstandige wooneenheden of 4 of meer onzelfstandige wooneenheden.