Wanneer is de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen van toepassing?

8 augustus 2023 -

De tegemoetkoming voor de hoge energieprijs geldt vanaf een minimumaantal zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden met blokgas, blokwarmte en/of blokelektriciteit. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van het soort woning (zelfstandig of onzelfstandig), soort energie (gas, warmte en/of elektriciteit) en energiecontract. Zo wordt de subsidie niet verleend indien voor betreffende blokaansluiting voor het gehele jaar 2023 verbruiksafhankelijke energieprijzen gelden die gemiddeld onder de vastgelegde energieplafondtarieven liggen.