Is de compensatie blokaansluiting ook van toepassing op kantooreenheden?

8 augustus 2023 -

De tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen is uitsluitend van toepassing op wooneenheden, niet op kantooreenheden of eenheden voor overig gebruik. Onder wooneenheden worden zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden verstaan.