Hoelang duurt het voordat de houder van het energiecontract de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluiting ontvangt?

8 augustus 2023 -

De overheid verwacht dat de houder van het energiecontract binnen 13 weken een beschikking ontvangt waarin staat of de tegemoetkoming wel of niet is toegewezen. Eenmalig kan de overheid het versturen van de beschikking nog eens met 13 weken uitstellen. Na de beschikking wordt het zgn. voorschot binnen twee weken uitbetaald.