Hoe kan je als contracthouder het geld verdelen onder de bewoners?

8 augustus 2023 -

Als contracthouder van de blokaansluiting ontvang je het geld van de tegemoetkoming op jouw rekening. Houd de bewoners goed op de hoogte van de status van de aanvraag. Bijvoorbeeld als je de aanvraag gedaan hebt, als deze is goedgekeurd en als je het geld hebt ontvangen.
Bij de verdeling van het geld onder bewoners, ga je als volgt te werk:

  1. Ga uit van de verdeelsleutel die je ook gebruikt bij de verdeling van de energiekosten. Bijvoorbeeld de voorschotten. Of een percentage van de totale energierekening.
  2. Deel het geld door het aantal keren dat je in 2023 de energiekosten in rekening brengt. Doe je dit bijvoorbeeld maandelijks? Deel het bedrag dan door 12.
  3. Verreken het bedrag met de energiekosten voor iedere periode. Wat overblijft aan energiekosten bren je net als altijd in rekening bij de bewoners. Bijvoorbeeld: iemand betaalt € 100 per maand aan energiekosten en je hebt berekend dat de bewoner recht heeft op € 20 tegemoetkoming per maand. Je brengt dan nog € 80 aan energiekosten in rekening.
  4. Heb je in 2023 al energiekosten in rekening gebracht als je de tegemoetkoming gaat verdelen? Verreken de tegemoetkoming dan bij de eerstvolgende keer dat je weer energiekosten in rekening brengt. Of doe het voor die periode bij de eindafrekening.
  5. Breng je na het ontvangen van de subsidie geen energiekosten bij een bewoner meer in rekening en hanteer je geen eindafrekening? Dan kun je dat deel van de tegemoetkoming rechtstreeks overmaken aan die bewoner. Bijvoorbeeld als de bewoner is verhuisd.