Als contracthouder van de blokaansluiting ontvang je het geld van de tegemoetkoming op jouw rekening. Houd de bewoners goed op de hoogte van de status van de aanvraag. Bijvoorbeeld als je de aanvraag gedaan hebt, als deze is goedgekeurd en als je het geld hebt ontvangen. Bij de verdeling van het geld onder bewoners, ga…

lees meer

Een verhuurder moet de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen voor haar huurders aanvragen. Indien een verhuurder dat niet doet, kunnen huurders naar de huurcommissie stappen en heeft de huurcommissie de bevoegdheid om de servicekosten lager vast te stellen. Leden van een vve hebben de mogelijkheid om de aanvraag van de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen af te dwingen in…

lees meer

De overheid heeft voor de aanvraag van de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen een ondergrens voor het aantal wooneenheden. De overheid maakt daarbij een onderscheid tussen blokaansluitingen voor warmte, blokaansluitingen voor elektriciteit en voor zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden. Voor blokaansluiting voor elektriciteit geldt de subsidie bij 1 of meer zelfstandige wooneenheden, in het geval van onzelfstandige wooneenheden…

lees meer

Bij onzelfstandige eenheden gaat het om wooneenheden die niet zelfstandig zijn, omdat die belangrijke voorzieningen delen met andere wooneenheden, zoals een woon/slaapkamer, keuken met aanrecht, toilet met waterspoeling of een toegangsdeur die zowel van binnen als van buiten op slot kan.

lees meer

Een wooneenheid is zelfstandig als deze essentiële woonvoorzieningen bevat die niet met anderen worden gedeeld, in elk geval een eigen woon/slaapkamer, keuken met aanrecht, toilet met waterspoeling en een toegangsdeur die van binnen en buiten op slot kan.

lees meer

De tegemoetkoming voor de hoge energieprijs geldt vanaf een minimumaantal zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden met blokgas, blokwarmte en/of blokelektriciteit. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van het soort woning (zelfstandig of onzelfstandig), soort energie (gas, warmte en/of elektriciteit) en energiecontract. Zo wordt de subsidie niet verleend indien voor betreffende blokaansluiting voor het gehele jaar…

lees meer

Bij een blokaansluiting voor warmte, ook wel blokwarmte genoemd, gaat het om een pand of terrein waarop zich één of meerdere zelfstandige of onzelfstandige wooneenheden bevinden en bewoners niet individueel een overeenkomst voor warmtelevering aan de wooneenheid afzonderlijk hebben. Specifiek kan dit type aansluiting onderverdeeld worden in (1) warmtelevering waarbij warmte vanuit een warmtenet vanaf…

lees meer

Bij een blokaansluiting voor elektriciteit, ook wel blokelektriciteit genoemd, gaat het om een verbinding tussen het elektriciteitsnet en een pand of terrein waarop zich één of meerdere zelfstandige of onzelfstandige wooneenheden bevinden die niet individueel op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. De bewoners hebben voor de levering van elektriciteit geen individuele overeenkomst met een energieleverancier, maar…

lees meer