Subsidie voor verduurzamen scholen

8 augustus 2017 -
Subsidie voor verduurzamen scholen

Wilt u als schoolbestuur primair of voortgezet onderwijs uw bestaande school verduurzamen of verfrissen? Weet u niet wat de mogelijkheden zijn? Vraag dan subsidie aan voor de inhuur van een externe adviseur, die gespecialiseerd is verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot maximaal € 3.500.

Budget en looptijd

Het beschikbare subsidiebudget voor 2016/2017 is € 525.000. RVO.nl kan ongeveer aan 150 aanvragen subsidie toekennen. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Het maximale bedrag is € 3.500 (inclusief btw).

De subsidiabele kosten zijn de kosten die in aanmerking komen voor subsidie. In dit geval gaat het om de kosten van een extern advies op maat van een specialist voor verduurzaming en verfrissing van schoolgebouw(en).

De regeling sluit op vrijdag 29 september 2017, 17:00 uur. RVO.nl neemt alleen volledige aanvragen in behandeling.

Meer info vindt u bij onze partner MRK One Innovators: www.mrk-one.nl