SDE++: Subsidie voor hernieuwbare energie

9 september 2020 -
SDE++: Subsidie voor hernieuwbare energie

De nieuwe Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)-regeling gaat op 24 november van start. Voor deze regeling om de productie van hernieuwbare energie in Nederland te stimuleren heeft de overheid 5 miljard euro beschikbaar gesteld. YES Energie Advies helpt je graag bij het indienen van een kansrijke aanvraag!

Ga je hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de SDE++. Deze subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non)-profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.

Wat is de SDE++?

De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze nieuwe regeling stimuleert naast duurzame energieproductie ook CO2-reductie. Zo wil de overheid ervoor zorgen dat de energietransitie in Nederland haalbaar en betaalbaar blijft. De focus ligt hier op de energietransitie (hoeveelheid vermeden CO2) in plaats van de energieproductie in de SDE+. Bij deze nieuwe regeling blijven de subsidies voor het opwekken van duurzame energie wel bestaan.

Nieuw in de SDE++ is Carbon, Capture & Storage (CCS). Dat is de afvang en opslag van CO2 die verschillende toepassingen in de industrie kent. In 2020 wordt de SDE++ voor verschillende categorieën van de CCS opengesteld. Ook vallen elektrische boilers en warmtepompen nu onder deze regeling. Andere categorieën zijn onder andere: aquathermie, warmtebenutting uit champost, daglichtkas, geothermie voor toepassing in een gebouwde omgeving, industriële restwarmte en waterstofproductie via elektrolyse.

Hoe werkt het?

De SDE++ werkt net als zijn voorganger als een veiling die gefaseerd wordt opengesteld, waarbij de maximale subsidiebehoefte waarvoor projecten ingediend kunnen worden per fase toeneemt. Deze methode stimuleert aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen. De SDE++ is bovendien techniekneutraal. Dit betekent dat alle technologieën een eerlijke kans krijgen en direct met elkaar concurreren, zodat kostenreductie en innovatie worden aangemoedigd.

Wat betekent dit voor mij?

Wil je meer weten over de mogelijkheden van deze regeling voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op. Als specialist in advies en ontwikkeling van zonneparken helpen we je graag bij het indienen van een kansrijke aanvraag.