Postcoderoosregeling wordt Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

4 april 2021 -
Postcoderoosregeling wordt Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Sinds 1 april is de Postcoderoosregeling vervangen door de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE). Met deze regeling kunnen coöperaties en VvE’s gezamenlijk profiteren van lokale duurzame energieopwekking. In dit artikel leggen we uit wat de nieuwe regeling inhoudt en hoe je hiervoor in aanmerking kunt komen.

Wat is de Postcoderoosregeling?

De Postcoderoosregeling is geïntroduceerd als financieringsmogelijkheid om gezamenlijk zonne-energie op te wekken, zonder dat de zonnepanelen op je bedrijfspand hoeven te liggen. Het gaat om een afgebakend gebied, waarbij het postcodegebied van het duurzame project het hart vormt. De aangrenzende postcodegebieden vallen ook in het gebied en kunnen energiebelastingkorting ontvangen. Zo kun je bijvoorbeeld profiteren van zonnepanelen die op een groot agrarisch dak buiten het dorp liggen, op het dak van het lokale dorpshuis of misschien op een stuk grond in de buurt.

Wat leverde de Postcoderoosregeling op?

Alle deelnemers konden voor de Postcoderoosregeling samen een coöperatie oprichten of gebruik maken van een bestaande VVE, om zo bijvoorbeeld te investeren in een zonnedak door zonparticipaties te kopen. Zo’n participatie gaf ieder jaar recht op de opbrengst van één zonnepaneel. Daarnaast krijgen de deelnemers jaarlijks een teruggave van energiebelasting die zij betaald hebben, naar rato van het aantal zonparticipaties.

Nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking

Sinds 1 april 2021 vervangt de nieuwe Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) de Postcoderoosregeling. Met deze nieuwe regeling is het nog eenvoudiger voor omwonenden om deel te nemen aan een collectieve duurzame energieopwekking. De nieuwe regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van de installatie wonen. Het kabinet wil met deze regeling de lokale opwek van duurzame elektriciteit nog meer stimuleren.

Wat houdt de SCE in?

De SCE is een exploitatiesubsidie. Energiecoöperaties of VvE’s ontvangen met de SCE gedurende de looptijd van een energieproject subsidie per geproduceerde kWh. Deze subsidie heeft een gegarandeerde looptijd van 15 jaar. In totaal is er in 2021 een budget van 92 miljoen euro beschikbaar. Dat budget wordt op volgorde van ontvangst van de aanvragen verdeeld.

Wat zijn de verschillen met de Postcoderoosregeling?

  • De SCE-subsidie wordt uitbetaald aan de energiecoöperatie of de VvE. De coöperatie of de VvE kan die opbrengsten vervolgens verdelen onder de leden. In de oude regeling kregen de leden het belastingvoordeel rechtstreeks via hun energieleverancier.
  • De opbrengsten van de Postcoderoosregeling waren afhankelijk van de energiebelasting en daardoor van de politiek. De opbrengsten van de SCE zijn gebaseerd op marktprijzen.
  • Ook is de SCE-regeling niet meer gekoppeld aan het stroomverbruik van de leden. Daardoor is er minder rompslomp met energieleveranciers.

Wanneer kom je in aanmerking voor de SCE?

De SCE is bedoeld voor zon-, wind- en waterkrachtinstallaties en voor zowel kleinverbruikersaansluitingen als grootverbruikersaansluitingen. Deze categorieën worden onderscheiden:

  • Zon-PV aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kWp
  • Zon-PV aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 500 kWp
  • Wind op land aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kW
  • Wind op land aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 1000 kW
  • Waterkracht aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting: 15 tot en met 100 kW
  • Waterkracht aangesloten op een grootverbruikersaansluiting: 15 tot en met 150 kW

De regeling is alleen bedoeld voor rechtsvormen waarbinnen alle leden samenwerken en zeggenschap hebben. Dat is het geval bij coöperaties en VvE’s. Die moeten dan wel ‘productie van hernieuwbare energie’ als een van hun doelstellingen hebben.

Meer weten over de SCE en hoe je het kunt inzetten voor jouw organisatie? Neem contact op!