Nieuwe tegemoetkoming voor wooncomplexen met blokverwarming

12 december 2022 -
Nieuwe tegemoetkoming voor wooncomplexen met blokverwarming

Bij blokverwarming, ook wel stadsverwarming genoemd, worden meerdere huizen verwarmd door dezelfde ketel. Geldt dit voor jouw wooncomplex? Dan kun je in 2023 een tegemoetkoming verwachten.

De regeling zal bestaan uit een vast bedrag per wooneenheid. Dat geldt voor zelfstandige wooneenheden, zoals een appartement dat gebruikmaakt van collectieve warmte via de VVE, én onzelfstandige wooneenheden, zoals een kamer in een studentenhuis of woonzorginitiatief. De hoogte van de tegemoetkoming staat dus los van je energieverbruik.

Het energieverbruik van één kamer (studentenhuis) ligt gemiddeld lager dan dat van een volledige woning. Daarom overweegt het kabinet een ondergrens voor een minimaal aantal wooneenheden (zoals studentenkamers) per aansluiting. Aansluitingen met een klein aantal eenheden worden namelijk naar verwachting voldoende geholpen door het prijsplafond.

Extra verhoging
Het bedrag voor zelfstandige wooneenheden met blokelektriciteit wordt daarnaast met 380 euro verhoogt omdat deze huishoudens geen gebruik konden maken van de 190 euro-regeling in november en december. Op dit moment is het kabinet druk bezig met het uitwerken van deze tegemoetkoming. De regeling zal op een later moment ingaan en met terugwerkende kracht gelden vanaf 1 januari 2023.

Heb je aanvullende vragen over de tegemoetkoming? Onze collega Lara praat je graag bij over de actuele status.