De slimme meter biedt de mogelijkheid om op afstand onderzoek te verrichten, zonder dat een bezoek aan uw locatie noodzakelijk is. Door online uw verbruik te meten in combinatie met onderzoek naar alle kosten, kunnen we een integraal beeld maken van alle opvallende zaken waarop u eenvoudig kunt besparen.

Energiekosten bestaan uit veel verschillende onderdelen, herkenbaar door de wirwar van termen op uw energiefactuur.

  • Energiebelasting
  • Opslag Duurzame Energie (ODE)
  • Capaciteit van de aansluiting
  • Contractwaarde bij de netwerkbeheerder (grootverbruik)
  • Meetdienst
  • etc.

Met de innovatieve methode van YES, berekenen wij al deze kosten door en zetten op een rij welke besparingsmogelijkheden er zijn voor uw organisatie.

Ons startpunt is het uitvoeren van een meting van het energieverbruik; de metercheck.

In een representatieve periode van maximaal 3 maanden verzamelen wij uw verbruiksgegevens en inventariseren alle van toepassing zijnde kosten. We vergelijken daarom uw verbruiksprofiel met branchegenoten én beoordelen welke kostenbesparende maatregelen rendabel zijn voor u.

Ons doel is om nauwkeurig inzicht te krijgen in uw energieverbruik en het aandragen van realistische besparingen die snel terugverdiend worden.

Bijvoorbeeld:

  • Meter verkleinen
  • Sluipverbruik reduceren
  • Verbruik beter afstemmen op werktijden

De mogelijke vervolgacties zetten we in een overzichtelijk adviesrapport welke we gezamenlijk bespreken. Zodat u weet welke besparingsacties het aantrekkelijkste zijn voor u.

De vervolgacties kunt u zelf regelen, of door ons laten uitvoeren. Hiervoor maken wij per maatregel van uw keuze een vrijblijvende offerte.