Informatieplicht: rapportage voor 1 juli voorkomt boete

6 juni 2019 -
Informatieplicht: rapportage voor 1 juli voorkomt boete

Voor 1 juli 2019 moeten bedrijven die meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Dit houdt in dat u voor deze datum aan de overheid moet rapporteren welke erkende energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd.

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplichtte bedrijven en instellingen die aan dit verbruik voldoen al om energie te besparen (energiebesparingsplicht). Per juli 2019 verandert deze regelgeving. Naast de bestaande energiebesparingsplicht wordt er een informatieplicht van energiebesparende maatregelen ingevoerd. Voor elke bedrijfstak zijn er erkende maatregelen energiebesparing vastgelegd. Eerdere inspanningen vanuit de overheid om deze bedrijven aan te zetten tot energiebesparing zijn onvoldoende gebleken. Vanwege het maatschappelijk belang heeft de overheid ervoor gekozen deze bedrijven informatieplicht op te leggen, waarmee een striktere handhaving en toepassing van de energiebesparingsverplichting mogelijk wordt.

Kort gezegd betekent dit dat er vanaf 1 juli makkelijker gecontroleerd en gehandhaafd kan worden op de energiebesparingsplicht. Als u voor deze datum geen informatie heeft verstrekt over de erkende energiebesparende maatregelen die u heeft genomen, bent u in overtreding.

Yes Energie kan u hiermee helpen. Wij verzorgen een volledige rapportage bij u op locatie, zodat uw bedrijf aan de wettelijke eisen voldoet. Hiermee voorkomt u het risico op een boete wanneer er vanaf 1 juli controles plaatsvinden.

Tarief
De kosten bedragen standaard € 495 voor ons uitgebreide advies, inclusief rapportage en bezoek op locatie.
*Tip: wanneer wij vestigingen of bedrijven op dezelfde dag kunnen combineren, profiteert u van extra korting!
Twijfelt u of u aan deze verplichting moet voldoen of wilt u meer informatie over het laten opstellen van een rapportage door Yes Energie? Lees dan hier verder.