Gebruik een tussenmeter en krijg geld terug!

7 juli 2022 -
Gebruik een tussenmeter en krijg geld terug!

Heb je een tussenmeter voor elektriciteit? Of gebruik je tussenmeters tussen panden? Dan kan YES misschien zorgen dat je teruggaaf van belasting krijgt. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Wij vertellen je er meer over.

De overheid vindt dat elk huishouden en bedrijf recht heeft op een basisbehoefte energie waarover geen energiebelasting betaald hoeft te worden. De berekeningen van de energiebelasting gaan allemaal via jouw energierekening en staan op je energienota. Het kan dus zijn dat je recht hebt op een teruggaaf van energiebelasting, maar dat dit nog niet verrekend is op je nota. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het gebruik van een tussenmeter.

Voorwaarden voor een teruggaaf
Een teruggaaf van jouw energiebelasting kan niet zomaar. Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen voordat wij met succes een teruggaaftraject kunnen realiseren. Dit zijn de voorwaarden:

  • De panden die zijn gesplitst staan ook als afzonderlijke adressen geregistreerd;
  • Jij of jouw bedrijf hebben contracten met de energiemaatschappij van de hoofdmeters elektra;
  • Jouw verbruik past bij ‘laagverbruik’, dus geen industrieel verbruik van elektra. Panden mogen samen wel meer gebruiken;
  • Je bezit geen panden, maar hebt wel het contract met de energiemaatschappij.

Voldoe je aan deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op! Wij onderzoeken of je inderdaad in aanmerking komt voor teruggaaf van energiekosten.

Meer weten?
Deze teruggaaf is gebaseerd op de heffingskorting in combinatie met het verbruik in de diverse belastingschijven. Weten wat de heffingskorting inhoudt, of jij er recht op hebt en wat YES daarin voor jou kan betekenen? Neem contact op!