Energiecompensatie Blokaansluiting 2023

Behoor jij tot de half miljoen huishoudens, VvE’s of studentenhuizen met een blokaansluiting die geen lagere energierekening hebben ontvangen? Wij helpen jou bij het aanvragen van de Energiecompensatie Blokaansluiting 2023.

Vraag hier aan

Professional team

Snelle oplossingen

Volledige pakket

Introductie

Met de invoering van het prijsplafond, hebben veel huishouders een lagere energierekening ontvangen. Echter, een half miljoen huishouders zijn niet zelf aangesloten bij een energieleverancier en hebben hier geen gebruik van kunnen maken. Deze groep kan met behulp van YES Energie Advies ook een compensatie aanvragen!

Wat is een blokaansluiting?

Een aansluiting voor gas, elektra, of warmte waar achter meerdere
wooneenheden zijn aangesloten. Je maakt gebruik van een blokaansluiting wanneer je voor jouw wooneenheid géén losstaande factuur van een leverancier ontvangt én het gas, elektra, of warmte jaarlijks wordt verrekend via de beheerder/verhuurder van de wooneenheid.

Hoogte van de compensatie

Voor de hoogte van het compensatiebedrag voor blokaansluitingen wordt onderscheid gemaakt tussen zelfstandige wooneenheden zoals appartementen en onzelfstandige wooneenheden zoals studentenkamers. Ook wordt er een verschil gemaakt tussen blok gas en blok elektriciteit. De aanvragen worden per half jaar gedaan, onderstaand is het totale jaarbedrag per eenheid zichtbaar.

BlokelektraBlokwarmte
ZelfstandigBoven prijsplafond€915,-Boven prijsplafond€1063,-
Onder prijsplafond€380,-Onder prijsplafond€0,-
OnzelfstandigBoven prijsplafond€385,-Boven prijsplafond€445,-
Onder prijsplafond€160,-Onder prijsplafond€0,-

Tweede helft 2023

De bedragen voor de tweede helft van het jaar staan nog niet 100% zeker vast. Om toch enige zekerheid te bieden, heeft het kabinet besloten voor de tweede helft van het jaar minimaal uit te gaan van 50% van de gehanteerde energieprijzen in de eerste helft van het jaar. Dat betekent dat als de energieprijzen meer dan 50% zakken, de tegemoetkoming niet verder mee zakt. De tegemoetkoming is inclusief een compensatie voor het eerder mislopen van de vergoeding van twee keer €190 in november en december vorig jaar in het kader van het prijsplafond.

Uitbetaling van de compensatie

De uitbetaling van de compensatie gebeurt in 4 verschillende stortingen. Je krijgt namelijk het bedrag voor blokelektra en voor blokwarmte apart uitbetaald. Daarnaast zal er ook een onderscheid gemaakt worden tussen de eerste en de tweede helft van 2023. Dit samen zorgt ervoor dat je 4 aparte bedragen ontvangt op je rekening.

De Kernelementen van de regeling

 • De compensatieregeling is vormgegeven als een subsidieregeling, uitgevoerd door en aan te vragen bij de Belastingdienst: circa tweede helft van augustus a.s. kunnen we de bulkaanvraag indienen.
 • Wij vragen voor contracthouders/verhuurders de subsidie aan ten behoeve van het aantal huishoudens/huurders woonachtig op het adres van de blokaansluiting (collectieve energieaansluiting).
 • De subsidie zal éénmalig moeten worden aangevraagd, er zijn twee uitbetaalmomenten voorzien, de eerste voor 1 augustus 2023 en een uitbetaling voor tweede jaarhelft 2023 na 1 augustus 2023;
 • De aanvrager aan wie de subsidie wordt verleend zal daarbij de verplichting krijgen deze uit te betalen aan de op dat adres woonachtige huurders/huishoudens binnen een door de TTB regeling gestelde termijn.
Neem contact op

Hoe ziet een aanvraag er uit?

Een aanvraag is complex en tijdrovend, dat werk nemen we graag uit handen. Hieronder leggen we uit hoe we dat gaan doen, onze werkzaamheden bestaan onder andere uit:

Het aanvragen van de meest recente energiefactuur, bankafschrijving van de betaling voor de energiekosten en het energiecontract

Controleren van stukken en verifiëren met databases van de overheid;

Opstellen van de onderbouwing voor de aanvraag;

Controleren of de aanvraag aan de gestelde eisen voldoet;

Alles compleet? Dan dienen we de aanvraag in;

Jou op de hoogte houden van elke stap binnen het aanvraagproces

Vraag hier aan

Waarom is samenwerken met YES voor jou interessant?

Maar liefst 92% van alle aanvragen die we ontvangen, worden succesvol afgehandeld door ons;

Je bent verzekerd van een correcte aanvraag;

Het hoogst haalbare bedrag wordt altijd aangevraagd;

Dankzij meer dan 13 jaar ervaring zijn wij uitgegroeid tot een deskundige op het gebied van energiesubsidies;

We ontzorgen je volledig door de aanvraag compleet in te dienen;

We werken naast nauwkeurig ook snel, binnen één werkdag contact met een van onze experts.

Elke situatie is maatwerk en behandelen wij met zorg en aandacht. Soms kan het daarom noodzakelijk zijn om in de aanvraagfase meerdere keren contact te hebben met onze medewerkers. Zij leiden jouw snel en vakkundig door het complexe aanvraagproces.

Vraag hier aan

Doe de check!

Benieuwd of jij ook recht hebt op extra heffingskorting? Doe dan snel de kosteloze en vrijblijvende check! Als wij je gegevens hebben ontvangen, nemen we uiterlijk de volgende werkdag contact met je op. Samen bespreken we alle details en nemen de stappen door voor een goede aanvraag.

Is alles duidelijk en heb je het formulier ondertekend? Dan gaan we voor jou direct aan de slag!

Vraag hier aan

Say YES

Gratis laadpaal

Verkrijg een hoge vergoeding

Plaatsing, onderhoud en beheer voor onze rekening

YES staat voor persoonlijke benadering en volledige ontzorging

Kom met ons in contact

Ervaringen van onze klanten

Lees meer

4,8

Altijd zeer deskundig te woord gestaan, en alles geregeld. En keurig het geld op de rekening ontvangen.

Godefried

Ze zijn accuraat, reageren snel en werk zeer grondig. Kortom een bedrijf om aan te raden!

LR Brill

Door gebruik te maken van de expertise van (mdw.) Yes heeft onze organisatie veel financieel voordeel gehad. Medewerkers zijn oprecht betrokken en actief om klant te helpen.

H. de Rooij

Vind het prettig zaken doen,ik lever het aan ,en jullie doen het werk waar je goed in bent , dat geeft mij weer tijd voor werkzaamheden waar ik goed in ben Gr Ron.

Ron de Wilde

Ik heb YES leren kennen als een bedrijf dat optimaal meedenkt, en daarbij ook met creatieve oplossingen durft te komen. In hun advisering gaan ze ver, en dat is wel zo prettig omdat “energieland” de afgelopen jaren een nogal turbulent speelveld is geworden.

Kees van Cappellen

Voor verschillende panden maken we gebruik van de dienstverlening van YES Energie. Dit verloopt naar tevredenheid.

Stephan Peters

Veelgestelde vragen

De tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (TTB) is bedoeld voor bewoners van wooneenheden die zijn aangesloten op een blokaansluiting en voldoen aan de subsidievoorwaarden. De contracthouder dient ervoor zorg te dragen dat de subsidie in 2023 toekomt aan de rechthebbenden, dus de bewoners met een blokaansluiting.

De hoogte van de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen is afhankelijk van het soort woning (zelfstandig of onzelfstandig) en van het soort energie (elektriciteit en/of warmte/gas). Verder maakt de overheid een onderscheid tussen de eerste jaarhelft 2023 en de tweede jaarhelft. De tegemoetkoming bedraagt:
Eerste halfjaar 2023 (vastgesteld)

 • Blokaansluiting voor elektriciteit per zelfstandige wooneenheid: EUR 731,13
 • Blokaansluiting voor elektriciteit per onzelfstandige wooneenheid: EUR 307,63
 • Blokaansluiting voor warmte/gas per zelfstandige wooneenheid: EUR 786,45
 • Blokaansluiting voor warmte/gas per onzelfstandige wooneenheid: EUR 329,28
 • Tweede halfjaar 2023 (minimale bedragen)
 • Blokaansluiting voor elektriciteit per zelfstandige wooneenheid: EUR 183,92
 • Blokaansluiting voor elektriciteit per onzelfstandige wooneenheid: EUR 77,33
 • Blokaansluiting voor warmte/gas per zelfstandige wooneenheid: EUR 276,76
 • Blokaansluiting voor warmte/gas per onzelfstandige wooneenheid: EUR 116,18

Voor de tweede jaarhelft 2023 gaat het om minimale bedragen. De werkelijke bedragen zijn afhankelijk van de energieprijzen in juli 2023.

Daarnaast keert de overheid een vergoeding voor de uitvoeringskosten van EUR 8,62 per op blokelektriciteit aangesloten wooneenheid uit en EUR 8,62 per op blokwarmte/gas aangesloten wooneenheid.

Bij een blokaansluiting voor elektriciteit, ook wel blokelektriciteit genoemd, gaat het om een verbinding tussen het elektriciteitsnet en een pand of terrein waarop zich één of meerdere zelfstandige of onzelfstandige wooneenheden bevinden die niet individueel op het elektriciteitsnet zijn aangesloten. De bewoners hebben voor de levering van elektriciteit geen individuele overeenkomst met een energieleverancier, maar maken gebruik van een gezamenlijke overeenkomst van het gehele blok.

Bij een blokaansluiting voor warmte, ook wel blokwarmte genoemd, gaat het om een pand of terrein waarop zich één of meerdere zelfstandige of onzelfstandige wooneenheden bevinden en bewoners niet individueel een overeenkomst voor warmtelevering aan de wooneenheid afzonderlijk hebben. Specifiek kan dit type aansluiting onderverdeeld worden in (1) warmtelevering waarbij warmte vanuit een warmtenet vanaf een centraal punt wordt doorgeleid naar de wooneenheid of wooneenheden of (2) warmte die in het pand of op het terrein wordt geproduceerd door de verhuurder of vve en wordt doorgeleid naar de wooneenheid of wooneenheden. Warmteproductie op locatie kan bijvoorbeeld op basis van gas met een cv-ketel, op basis van elektriciteit met een warmtepomp, of op basis van biogrondstoffen of andere brandstoffen die geschikt zijn om warmte te produceren.

De tegemoetkoming voor de hoge energieprijs geldt vanaf een minimumaantal zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden met blokgas, blokwarmte en/of blokelektriciteit. De hoogte van de compensatie is afhankelijk van het soort woning (zelfstandig of onzelfstandig), soort energie (gas, warmte en/of elektriciteit) en energiecontract. Zo wordt de subsidie niet verleend indien voor betreffende blokaansluiting voor het gehele jaar 2023 verbruiksafhankelijke energieprijzen gelden die gemiddeld onder de vastgelegde energieplafondtarieven liggen.

Een wooneenheid is zelfstandig als deze essentiële woonvoorzieningen bevat die niet met anderen worden gedeeld, in elk geval een eigen woon/slaapkamer, keuken met aanrecht, toilet met waterspoeling en een toegangsdeur die van binnen en buiten op slot kan.

Bij onzelfstandige eenheden gaat het om wooneenheden die niet zelfstandig zijn, omdat die belangrijke voorzieningen delen met andere wooneenheden, zoals een woon/slaapkamer, keuken met aanrecht, toilet met waterspoeling of een toegangsdeur die zowel van binnen als van buiten op slot kan.

De tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen is uitsluitend van toepassing op wooneenheden, niet op kantooreenheden of eenheden voor overig gebruik. Onder wooneenheden worden zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden verstaan.

De overheid heeft voor de aanvraag van de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen een ondergrens voor het aantal wooneenheden. De overheid maakt daarbij een onderscheid tussen blokaansluitingen voor warmte, blokaansluitingen voor elektriciteit en voor zelfstandige en onzelfstandige wooneenheden. Voor blokaansluiting voor elektriciteit geldt de subsidie bij 1 of meer zelfstandige wooneenheden, in het geval van onzelfstandige wooneenheden is het vanaf 4 of meer. Voor blokaansluitingen voor warmte geldt de subsidie bij 3 of meer zelfstandige wooneenheden of 4 of meer onzelfstandige wooneenheden.

Een verhuurder moet de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen voor haar huurders aanvragen. Indien een verhuurder dat niet doet, kunnen huurders naar de huurcommissie stappen en heeft de huurcommissie de bevoegdheid om de servicekosten lager vast te stellen. Leden van een vve hebben de mogelijkheid om de aanvraag van de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen af te dwingen in een vve-vergadering. Uiteraard is er ook nog een weg naar de rechter indien huurcommissie of vve-vergadering niet overgaan tot het aanvragen van de tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen. De uiterlijke datum voor de aanvraag van de tegemoetkoming is 30 september 2023.

De overheid verwacht dat de houder van het energiecontract binnen 13 weken een beschikking ontvangt waarin staat of de tegemoetkoming wel of niet is toegewezen. Eenmalig kan de overheid het versturen van de beschikking nog eens met 13 weken uitstellen. Na de beschikking wordt het zgn. voorschot binnen twee weken uitbetaald.

Als contracthouder van de blokaansluiting ontvang je het geld van de tegemoetkoming op jouw rekening. Houd de bewoners goed op de hoogte van de status van de aanvraag. Bijvoorbeeld als je de aanvraag gedaan hebt, als deze is goedgekeurd en als je het geld hebt ontvangen.
Bij de verdeling van het geld onder bewoners, ga je als volgt te werk:

 1. Ga uit van de verdeelsleutel die je ook gebruikt bij de verdeling van de energiekosten. Bijvoorbeeld de voorschotten. Of een percentage van de totale energierekening.
 2. Deel het geld door het aantal keren dat je in 2023 de energiekosten in rekening brengt. Doe je dit bijvoorbeeld maandelijks? Deel het bedrag dan door 12.
 3. Verreken het bedrag met de energiekosten voor iedere periode. Wat overblijft aan energiekosten bren je net als altijd in rekening bij de bewoners. Bijvoorbeeld: iemand betaalt € 100 per maand aan energiekosten en je hebt berekend dat de bewoner recht heeft op € 20 tegemoetkoming per maand. Je brengt dan nog € 80 aan energiekosten in rekening.
 4. Heb je in 2023 al energiekosten in rekening gebracht als je de tegemoetkoming gaat verdelen? Verreken de tegemoetkoming dan bij de eerstvolgende keer dat je weer energiekosten in rekening brengt. Of doe het voor die periode bij de eindafrekening.
 5. Breng je na het ontvangen van de subsidie geen energiekosten bij een bewoner meer in rekening en hanteer je geen eindafrekening? Dan kun je dat deel van de tegemoetkoming rechtstreeks overmaken aan die bewoner. Bijvoorbeeld als de bewoner is verhuisd.

Neem direct contact op

YES Energie ondersteund al honderden bedrijven, verenigingen en vastgoedpartijen in Nederland bij het optimaliseren van hun energiekosten en het realiseren van projecten op het gebied van duurzame energie. Benieuwd hoe we ook jou kunnen helpen?

Over ons

Sinds 2007 adviseren wij met 24 medewerkers bedrijven, organisaties en instellingen in heel Nederland hoe zij hun energiekosten kunnen optimaliseren. Met innovatieve tools ontzorgen we je door alle vragen over energie in behandeling te nemen.

100% duurzaam

Elektrisch vervoer en thuis werken ter voorkoming van CO₂-uitstoot staat bij ons hoog in het vaandel.

Lees meer

4,8

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Social media