CIRE Keurmerk ontvangen

4 april 2020 -

Het was voor ons geen verassing maar toch is het een waardevolle erkenning voor ons werk; we hebben de goedkeuring ontvangen van het keurmerk CIRE. Dit keurmerk ziet toe op een heldere en transparante werkwijze binnen de energiebranche.

De organisatie achter CIRE is de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies (SITE): een initiatief van energieleveranciers en distributieplatformen.

Het doel van CIRE is het vergroten van de transparantie op en daarmee het vertrouwen in de markt van (intermediaire) verkoop van energiecontracten.

Intermediairs die aan de vereisten voldoen ontvangen het Transparantiekeurmerk van CIRE.

Marktsituatie
De afgelopen jaren hebben veel nieuwe spelers zich gestort op de verkoop van energiecontracten. Een deel van deze spelers maakt bij gelegenheid gebruik van oneerlijke verkooppraktijken om op korte termijn veel geld te verdienen. Hiervan zijn in gevallen consumenten en ondernemers de dupe. Deze praktijken stralen negatief af op de verkoopkanalen en stellen de energieleveranciers en goedwillende en professionele intermediairs in een kwaad daglicht.

CIRE Register
De organisatie achter CIRE is de Stichting Integriteit en Transparantie Energieadvies: een initiatief van energieleveranciers en distributieplatformen.
Meer informatie: www.cire-register.nl