Bekijk Alle Begrippen

Aansluit- en transportovereenkomst
De aansluit- en transportovereenkomst (ATO) is een overeenkomst die uw energieleverancier met u sluit namens de netbeheerder als u verhuist of zich als nieuwe klant aanmeldt. De aansluit- en transportovereenkomst betreft uw aansluiting op het elektriciteitsgasnet en het transport van elektriciteit. In de ATO staat bijvoorbeeld wat uw aansluitcapaciteit is. De ATO wordt tegelijkertijd afgesloten met de nieuwe leveringsovereenkomst met uw leverancier.
Aansluitcapaciteit of aansluitwaarde
De aansluitcapaciteit of aansluitwaarde geeft aan hoeveel vermogen er door een elektriciteits- of gasaansluiting kan. Bij elektriciteit gaat het om de stroomwaarde (in ampère), die wordt begrensd met zekeringen. Bij gas is de aansluitcapaciteit hoeveel kubieke meter gas er per uur door de aansluiting geleverd kan worden. Uw energiemeter en gasmeter horen te passen bij uw aansluitcapaciteit. Welke aansluitcapaciteit bij uw energieverbruik past, ziet u in de tabellen hieronder.
Elektriciteit
Jaarverbruik in kWhAansluitwaarde in ampère
0 tot 5.0001x10A (geen huishouden of bedrijf)
0 tot 15.0003×25
15.000 tot 25.0003×35
25.000 tot 40.0003×50
40.000 tot 80.0003×63
80.000 en meer3×80 of groter
 
Gas
Jaarverbruik in m3Type gasmeter
0 tot 10.000G6
10.000 tot 15.000G10
15.000 – 30.000G16
30.000 en meerG25 of groter
Aansluitregister
In het aansluitiregister staan de gegevens van een gas- en/of stroomaansluiting van een woning of bedrijfspand. Gegevens die in het aansluitingenregister staan zijn bijvoorbeeld de naam- en adresgegevens die bij de aansluiting horen. De netbeheerder houdt het aansluitingenregister bij.
Aardgas
Aardgas is één van de fossiele brandstoffen. Aardgas is meer dan honderd miljoen jaar geleden ontstaan uit planten- en dierenresten en bestaat voornamelijk uit methaan. Het gas zit ingeklemd tussen verschillende lagen diep in de grond, maar borrelt omhoog als het gesteende poreus is. Zo ontstaan gasreservoirs, waarin geboord wordt om het gas naar boven te halen.
Ampère
De stroomsterkteis de aantrekkingskracht die een elektriciteitvoerende kabel uitoefent op een andere elektriciteitvoerende kabel. De stroomsterkte wordt uitgedrukt in de eenheid ampère. Als je de stroomsterkte (ampère) vermenigvuldigt met spanning (volt), dan krijg je het vermogen. Het vermogen wordt uitgedrukt in Watt. Vermogen (watt)= stroomsterkte (ampère)x spanning(volt)
Autoriteit Consument & Markt (ACM)
De Autoriteit Consument & Markt is een onafhankelijke toezichthouder op de mededinging, telecommunicatie en consumentenbescherming. Op 1 april 2013 ontstond de ACM uit een fusie tussen de Consumentenautoriteit, de OPTA en de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De ACM is verantwoordelijk voor de uitvoering van onder andere de Mededingingswet, de Elektriciteitswet en de Gaswet.
Bedenktijd
Als u een contract afsluit, heeft u volgens de wet 14 kalenderdagen bedenktijd. Dit houdt in dat u na het ontvangen van de contractbevestiging van uw leverancier, 14 kalenderdagen de tijd heeft om terug te komen op uw beslissing. Wij raden uw aan om uw contract, indien u gebruik maakt van de bedenktijd, zowel telefonisch als schriftelijk op te zeggen bij uw energieleverancier. Vanaf 13 juni 2014 is het niet meer mogelijk om af te zien van de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen wat betreft de levering van energie. Bij spoedaansluitingen blijft het wel mogelijk om binnen 14 kalenderdagen energie te leveren. Ziet u binnen twee weken toch af van uw energiecontract, dan rekent de leverancier de verbruikte energie bij u af en bent u vrij om alsnog een ander contract te kiezen.
Biogas
Biogas is een gasmengsel dat voor het grootste deel bestaat uit methaan en koolstofdioxide. Biogas ontstaan als gevolg van vergisting van organisch materiaal, zoals mest of rioolslib.Dankzij de biologische oorsprong van het gas – in tegenstelling tot bijvoorbeeld aardgas – is biogas een bron van duurzame energie, specifiek bio-energie. Het wordt vaak als brandstof toegepast in warmtekrachtcentrales. Als biogas gedroogd en gezuiverd is en dezelfde kwaliteit heeft als aardgas, mag het groen gas heten.
Biomassa
  1. Biomassa is organisch materiaal van planten en bomen. Door biomassa te verbranden kan (bio-)energie worden opgewekt. Er zijn twee verschillende soorten biomassa:
  2. Biomassa die speciaal verbouwd wordt voor de winning van bio-energie
Biomassa die ontstaat door restafval, zoals snoeiafval, rest- en afvalhout uit de industrie, GFT, oud papier en agrarisch Biomassa is organisch materiaal van planten en bomen. Door biomassa te verbranden kan (bio-)energie worden opgewekt. Er zijn twee verschillende soorten biomassa: oud papier en agrarisch Biomassa is organisch materiaal van planten en bomen. Door biomassa te verbranden kan (bio-)energie worden opgewekt. Er zijn twee verschillende soorten biomassa:
  1. Biomassa die speciaal verbouwd wordt voor de winning van bio-energie
  2. Biomassa die ontstaat door restafval, zoals snoeiafval, rest- en afvalhout uit de industrie, GFT, oud papier en agrarisch restafval.
Boiler
Een boiler is een apparaat waarmee water opgewarmd wordt, door elektriciteit of door verbranding van aardgas. In een boiler zit een waterreservoir, waarin continu een voorraad warm water op temperatuur wordt gehouden. Dit in tegenstelling tot een geiser, waar water wordt verwarmd op het moment dat er vraag naar is. Er bestaan ook zonneboilers, waarin de zon het water opwarmt middels zonnecollectoren. Boilers maken gebruik van het principe dat koud water lichter is dan warm water. In het reservoir stijgt het warme water dus op, waardoor het koude water onderin het reservoir blijft zitten. Bij het opendraaien van de kraan wordt de boiler van onderaf weer gevuld met koud water, dat op zijn beurt het warme water er aan de bovenkant uit drukt. Zodra de watertemperatuur onder een bepaald minimum komt, ontsteekt de brander die het water verwarmt.
Calorische waarde, bovenwaarde en onderwaarde
Calorische waarde Op de jaarrekening van uw energiebedrijf staat het begrip calorische waarde. De calorische waarde ontstaat door het samenvoegen van verschillende soorten gas. De calorische waarde geeft aan hoe snel een brandstofeen kilo water bij atmosfeerdruk van 14,5 naar 15,5 graden Celsius kan verwarmen. Dit wordt ook wel de energie-inhoud genoemd. Hiermeewordt de hoeveelheid energie in een kubieke meter aardgas bedoeld. Calorische onderwaarde Bij de verbranding van koolwaterstoffen (dus ook bij aardgas) is waterdamp één van de verbrandingsproducten. Bij het condenseren van deze waterdamp komt ook warmte vrij. Als bij het vaststellen van de energie inhoud van 1 m30 aardgas wordt uitgegaan van de warmte die vrijkomt bij de verbranding van het aardgas (en dus de warmte van de waterdamp als restproduct wordt gezien), spreekt men van de onderwaarde. De calorische onderwaarde van aardgas is 31,65 MJ/m30. Calorische bovenwaarde Als bij het vaststellen van de energie inhoud van 1 m30 aardgas uitgegaan wordt van de warmte die vrijkomt bij de verbranding en de warmte die vrijkomt bij het condenseren van de waterdamp, spreekt men van de bovenwaarde. De calorische bovenwaarde van aardgas is 35,17 MJ/m30.
Capaciteitstarief
Het capaciteitstarief is onderdeel van de netbeheerkosten die uw netbeheerder in rekening brengt. Het capaciteitstarief is een vast bedrag per jaar voor het transport van elektriciteit en/of gas. U vindt het capaciteitstarief terug op uw energierekening. De aansluitcapaciteit van uw gas- en/of elektriciteitsmeter bepaalt hoeveel u moet betalen.
Collectieve energie inkoop
Het issteeds meer mogelijk om viaeen collectieve energie inkoop over te stappen van energieleverancier. Collectieve energie inkoop betekent dat een groep mensen (een collectief) tegelijk een energie product koopt, en daarmee een nieuw energiecontract afsluit. Websites bieden collectieve energie inkoop aan in de vorm van een energieveiling waarbij het aanbod van verschillende energieleveranciers tegen elkaar wordt op geboden. Het voordeel zit in de grootte van de groep (het collectief). Hoe meer mensen zich inschrijven, hoe hoger de korting op een energieproduct. Als de veiling is afgelopen, dan wint het energieproduct met het scherpste bod. Iedereen die voor de collectieve energie inkoop heeft ingeschreven, kan op het winnende bod ingaan en overstappen. Via een collectieve energie inkoop kunt u dus een energiecontract met een nieuwe leverancier afsluiten. Benieuwd naar de uitslagen van de meest recente energieveilingen? U vindt ze in dit overzicht.
Contract Einde Register (CER)
Het Contract Einde Register, kortweg CER, is sinds 1 augustus 2013 de centrale databank van alle lopende energiecontracten voor gas en elektriciteit van kleinverbruikers. In deze database staat per energiecontract de leverancier, einddatum en opzegtermijn. Doel van het CER is het voorkomen van overlappende contracten enopzegboetes, en zorgen voor het wederzijds respecteren van contracten door energieleveranciers. Deelname aan het Contract Einde Register is niet verplicht, maar vrijwel alle energieleveranciers zijn hierop aangesloten. Hoe werkt het Contract Einde Register? Als een consument energiemaatschappijen gaat vergelijken en vervolgens overstapt, dan kan de nieuwe leverancier een CER-controle uit laten voeren. In het Contract Einde Register staat of de desbetreffende klant nog een lopend energiecontract heeft en wat de einddatum hiervan is. Einddatum van contract in nabije toekomst. Indien de einddatum niet te ver in de toekomst ligt, zal de nieuwe leverancier ervoor zorgen dat het nieuwe contract naadloos aansluit op het vorige contract. Einddatum van contract op lange termijn. Indien de overstap is aangevraagd ruim voor de einddatum van het contract, gaat de energieleverancier ervan uit dat u direct overgenomen wil worden. U moet dan mogelijk een opzegvergoeding aan uw vorige leverancier betalen. Het beste moment om een overstap te regelen is doorgaans zes tot acht weken voor het einde van het huidige contract. Contract voor onbepaalde tijd. Energiecontracten zonder vaste looptijd zijn direct opzegbaar, eventueel met een opzegtermijn van een maand.
CV-ketel
Een CV-ketel of centraleverwarmingsketel is een onderdeel van de centrale verwarming in huis. De CV-ketel zorgt voor warm water dat de verschillende kamers in een huis verwarmt. De HR-ketel is een CV-ketel met een hoog rendement. Een CV-ketel werkt meestal op aardgas. De temperatuur in huis ordt meestal geregeld door een thermostaat. Als de temperatuur onder het ingestelde minimum komt, wordt de gastoevoer naar de waakvlam geopend. Middels de brander wordt het water opgewarmd, waarna het via een circulatiepomp door de leidingen en radiatoren wordt gepompt. Komt de temperatuur weer op het juiste niveau, dan wordt de gastoevoer weer afgesloten, waardoor de warmte-afgifte aan het ketelwater wordt gestopt.
Dubbeltarief of dag- en nachtstroom
Bij uw energieleverancier kunt u een contract afsluiten met enkeltarief of met dubbeltarief. Voor dubbeltarief heeft u eenenergiemeter met twee telwerken nodig. Dubbeltarief bestaat uit een hoog tarief (normaaltarief) en een laag tarief (daltarief). U kunt alleen tegen dubbeltarief worden afgerekend als uw meter minstens twee (actieve) telwerken heeft. ’s Nachts, in het weekend en op feestdagen betaalt u het lagere tarief (daltarief). Dit zijn de daluren. Het hogere tarief (normaaltarief) betaalt u op werkdagen tussen 07:00u en 21:00u of 23:00u (eindtijd is per regio verschillend en wordt door uw netbeheerder bepaald).
Daltarief
Heeft u een meter met twee (actieve) telwerken en heeft u gekozen voor dubbeltarief? Dan wordt uw energieverbruik afhankelijk van het tijdstip afgerekend tegen het daltarief of het normaaltarief. Daltarief en daluren Het daltarief is het lagere tarief dat u ’s nachts, in het weekend en op feestdagen betaalt. Dit zijn de daluren. De daluren zijn per regio verschillend en worden door uw netbeheerder bepaald.
Energieverbruiksmanager
Een energieverbruiksmanager geeft inzicht in uw energieverbruik en maakt energie besparen makkelijker. Een energieverbruiksmanager geeft u veel meer informatie dan de meterstanden die u op uw energiemeter ziet. U kunt van dag tot dag uw energieverbruik volgen en snel zien wanneer u veel en weinig energie verbruikt. Afhankelijk van het systeem dat u kiest, kunt u het energieverbruik volgen via een computer, tablet, smartphone of een apart display. De meeste energieverbruiksmanagers tonen uw verbruik in overzichtelijke grafieken en tabellen. Er zijn eenvoudige energieverbruiksmanagers die beperkte informatie bieden en uitgebreide energieverbruiksmanagers met vele analyse- en vergelijkingsmogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld uw energieverbruik vergelijken met eerdere periodes, andere huishoudens en eigen streefdoelen instellen. Sommigen geven persoonlijke tips om energie te besparen, anderen kunnen ook het verbruik van afzonderlijke apparaten meten. Met de gedetailleerde informatie van de verbruiksmanager kunt u op eenvoudige wijze energie besparen. U ziet direct het effect van besparingsmaatregelen. Zo kunt u naar schatting 5 tot 10 procent besparen op uw energiekosten.
Overzicht systemen
Er zijn zowel energieverbruiksmanagers verkrijgbaar voor nieuwe, slimme meters als voor traditionele energiemeters. Hieronder ziet u een overzichtvan de systemen waaruit u kunt kiezen per type energiemeter.    
Enkeltarief (dagstroom)
Bij uw energieleverancier kunt u een contract afsluiten met enkeltarief of met dubbeltarief. Voor dubbeltarief heeft u eenenergiemeter met twee telwerken nodig. Enkeltariefof dagstroom Enkeltarief is één tarief waartegen al uw energieverbruik wordt afgerekend. U betaalt het enkeltarief als uw meter één telwerk heeft. Alle energie die u verbruikt wordt tegen dezelfde prijs afgerekend.    
Duurzame energie
Duurzame energie is een verzamelnaam voor energie die verkregen wordt uit energiebronnen die niet opraken, zoals zon, wind, water en biomassa. Voor duurzame energie wordt ook wel de term groene energie gebruikt. Op onze duurzame energie-pagina’s leest u alles over de verschillende soorten duurzame energie, de toepassingsmogelijkheden thuis en de voor- en nadelen.
EAN-code
Een EAN-code is het identificatienummer van een gas- en elektriciteitsaansluiting. De EAN-code bestaat uit een uniek getal van 18 cijfers enisvergelijkbaarmet een paspoortnummer. Elke elektriciteitsaansluiting en gasaansluiting in Nederland heeft zijn eigen, unieke EAN-code. Leveranciersen netbeheerders kunnen met de EAN-code direct zienover welkeaansluiting het gaat. Transporteurs en leveranciers van energie gebruiken de EAN-code in hun onderlinge communicatie. Zo weten zij zeker dat ze het over dezelfde aansluiting hebben. U vindt uw EAN-code op uw energierekening. Heeft u die niet meer, dan staat het nummer geboekt in het aansluitingenregister van uw netbeheerder. Bij overstappen van energieleverancier kan uw nieuwe energieleverancier kan de EAN-code dan via uw netbeheerder opvragen.
Elektriciteitswet
De Europese Unie heeft het gedachtegoed van de vrije energiemarkten verwerkt in Europese Richtlijnen voor elektriciteit (1996), respectievelijk voor aardgas (1998). Deze Richtlijnen schrijven voor aan welke eisen de nationale wetgeving van de lidstaten moet voldoen om de markten voor elektriciteit en aardgas vrij te maken. Nederland heeft de eisen van de Europese Richtlijnen verwerkt in de Elektriciteitwet 1998 en in de Gaswet die in 2000 van kracht is geworden. Daar waar de richtlijnen keuzevrijheid aan klanten geven, heeft Nederland, in de Elektriciteitwet 1998, gekozen voor een snellere vrijmaking van de markt dan de richtlijnen voorschrijven.
Energiebelasting
Op uw jaarafrekening vindt u ook de kostenpost ‘energiebelasting’ terug. De energiebelasting is een heffing die u betaalt over iedere kWh of m3 gas die u verbruikt. Vanaf 1 januari 2013 betaalt u ook Opslag Duurzame Energie (ODE), een heffing om duurzame energie te stimuleren.

Actuele tarieven en de impact op uw kosten in 2018:

Energiebelasting elektriciteit 2018 (€ ex btw)

Energiebelasting*Opslag duurzame energie
Zone 1: 1 – 10.000 kWh  0,10458  0,013200
0 – 10.000 kWh postcoderoosregeling  0,00000  0,013200
0 – 10.000 openbare laadpalen  0,05274  0,000000
Zone 2: 10.001 – 50.000 kWh  0,05274  0,018000
Zone 3: 50.001 – 10.000.000 kWh  0,01404  0,004800
Heffingskorting per aansluiting met verblijfsfunctie  308,54  0,000000
 

tarieven gas 2018 (€ ex btw)

EnergiebelastingOpslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 – 170.000 m3  0,26001  0,0285
Zone 2: 170.001 – 1.000.000 m3  0,06464  0,0106
 

Welk gevolg dit heeft op uw kosten maken we hieronder duidelijk aan de hand van enkele voorbeelden:

Impact verhoging energiebelasting elektriciteit 2018 (€ ex btw)

EB 2017EB 2018verhoging (€)verhoging (%)

elektra verbruik (kWh)

                                      10.000778861836,5%
                                    100.0004.0484.6125645,8%
                                1.000.00018.76321.4782.7156,7%
   

Impact verhoging energiebelasting 2018 (€ ex btw)

EB 2017EB 2018verhoging (€)verhoging (%)

gasverbruik (m³)

                                      10.0002.3752.5291546,5%
                                    100.00026.52528.0701.5455,8%
                                1.000.000103.036109.9706.9346,7%
Energiekamer (voorheen DTe en NMa)
Toen injuli 2004 de energiemarkt werd vrijgegeven was het de taak van de Energiekamer om toezicht te houden op de uitvoering van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De Energiekamer had binnen de NMa als specifieke missie het bevorderen van de concurrentie op de elektriciteits- en gasmarken. Hierbij hoort het beschermen van klanten tegen machtsmisbruik. Ook waar de markt niet zonder regulering kan werken (bijvoorbeeld door natuurlijke monopolies) zorgt de Energiekamer voor marktwerking in deze netwerksectoren. Autoriteit Consument & Markt Op 1 januari 2013 is deEnergiekamervan de NMa overgegaan naar deAutoriteit Consument en Markt (ACM).
Energieleverancier
Een energie leverancier levert (verkoopt) energie aan consumenten of aan bedrijven.Een energie leverancier levert de energie die u thuis of in uw bedrijf gebruikt. Een energieleverancier koopt deze energie in bij producenten of tussenhandelaren of hij produceert zelf. De leverancier biedt elektriciteit aan de klanten. U kunt zelf uw energieleverancier kiezen. De energieleverancier moet over een leveringsvergunning beschikken. YES Energie is geen energieleverancier maar werkt als intermediair (tussenpersoon) samen met verschillende leveranciers om haar onafhankelijkheid te waarborgen.  
Energie kosten
Met de energie kosten worden alle kosten voor brandstof, elektriciteit engas bedoeld. Ook debelasting, btw en milieuheffingen die u betaalt voor gas en stroom vallen onder de energiekosten. Variabele en vasteenergie kosten De totale kosten voor energie bestaanuit variabele en vaste energie kosten. Uitleg vansoortenkostenen hoe u uw energie kosten kunt besparenleest u op onze energiekosten pagina.
Energielabel A-G
Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een gebouw, auto, lamp of elektrisch apparaat is. Er zijn verschillende energielabelklassen, die lopen van G (niet energiezuinig) tot A+++ (zeer energiezuinig). Op het label staat vaak ook andere informatie, bijvoorbeeld over de materialen die zijn gebruikt en over de prestaties van het product.  
Energiemeter
Met een energiemeter meet je hoeveel energie je in huis verbruikt. Een energiemeter hangt in de meterkast. Jaarlijks moet u uw meterstanden doorgeven aan uw energieleverancier, die op basis hiervan de jaarafrekening opmaakt. Voor het beheer en onderhoud van uw energiemeter betaalt u meterkosten. Dubbele meter Hebt u een energiemeter met twee telwerken? Dan is het mogelijk om een contract met enkeltarief en dubbeltarief (ofwel dag- en nachtstroom) af te sluiten. Slimme meter Voor 2020 krijgen alle Nederlandse huishoudens een slimme meter aangeboden. Dit is een digitale energiemeter die de meterstanden automatisch doorstuurt naar uw energieleverancier. Bovendien kunt u er uw eigen energieverbruik mee in de gaten houden, waardoor energie besparen makkelijker en inzichtelijker wordt. Op Slimme-meter.nl leest u alles over de slimme meter.    
Enkeltarief (dagstroom) en dubbeltarief (dag- en nachtstroom)
Bij uw energieleverancier kunt u een contract afsluiten met enkeltarief of met dubbeltarief. Voor dubbeltarief heeft u een energiemeter met twee telwerken nodig. Enkeltariefof dagstroom Enkeltarief is één tarief waartegen al uw energieverbruik wordt afgerekend. U betaalt het enkeltarief als uw m eter één telwerk heeft. Alle energie die u verbruikt wordt tegen dezelfde prijs afgerekend. Dubbeltarief of dag- en nachtstroom Dubbeltarief bestaat uit een hoog tarief (normaaltarief) en een laag tarief (daltarief). U kunt alleen tegen dubbeltarief worden afgerekend als uw meter minstens twee (actieve) telwerken heeft. ’s Nachts, in het weekend en op feestdagen betaalt u het lagere tarief (daltarief). Dit zijn de daluren. Het hogere tarief (normaaltarief) betaalt u op werkdagen tussen 07:00u en 21:00u of 23:00u (eindtijd is per regio verschillend en wordt door uw netbeheerder bepaald).    
Fossiele brandstoffen
Fossiele brandstoffen zijnresten van plantaardig en dierlijk leven van duizenden jaren geleden. Fossiele brandstoffen zijn vooral ontstaan in het Carboon maar ook uit andere tijdperken. Fossiele brandstoffen worden ook wel koolwaterstofverbindingen genoemd.Aardolie, steenkool, aardgas en bruinkool zijn voorbeelden van fossiele brandstoffen. Energiegewonnen uitfossiele brandstoffen heet ook wel grijze energie. Omdat de fossiele brandstoffen op (kunnen) raken zijn dit geen duurzame energiebronnen.    
Gasmeter
Een gasmeter is een apparaat dat meet hoeveel aardgas u verbruikt. Meestal is de gasmeter in de meterkast geplaatst. Er zijn verschillende types gasmeters, afhankelijk van de aansluitcapaciteit. De meest voorkomende gasmeters zijn G4 (maximaal 6 m3/uur) en G6 (maximaal 10 m3/uur). Elke gasaansluiting in Nederland heeft een unieke 18-cijferige code, de EAN-code.    
Geiser
Een geiser is een apparaat dat water verwarmt op het moment dat daar vraag naar is. Dit in tegenstelling tot een boiler, waar een voorraad warm water wordt opgeslagen in een reservoir. Een geiser verwarmt water meestal door middel van aardgas, maar er zijn ook elektrische geisers.
Geschillencommissie Energie
(onderdeel van de Stichting Geschillencommissie) Alle klachten van consumenten/huishoudens over energie kunnen in vrijwel alle gevallen voorgelegd worden aan Geschillencommissie Energie in Den Haag. Een uitspraak van de Geschillencommissie Energie is bindend. Consumenten met een klacht betalen een klein bedrag, om tot de procedure te worden toegelaten. Wanneer de consument in het gelijk wordt gesteld ontvangt hij dit bedrag terug.   Kijk voor meer informatie op de webiste van de Geschillencommissie Energie.  
Geschillenregeling
Een ander woord voor een meningsverschil of klacht is een geschil. Een geschillenregeling is eensoort beschrijving vanwat bedrijvendoen als zij een geschil hebben met een klant. In een geschillenregeling staatwat u als klant moet doen bij een geschil,en wat u van het bedrijf kunt verwachten. Bijvoorbeeldbinnen welke periode u een reactie ontvangt. Om van de overheid een leveringsvergunning voor energie teontvangen moet eenleverancier een goede geschillenregelinghebben om klachten af te handelen.    
Graaddagen
Het aantal graaddagen per dag is het verschil tussen de temperatuur in huis en de gemiddelde buitentemperatuur op die dag. Een graaddag wordt gemeten als het gedurende een gehele dag precies één graad onder de stookgrens van 18 °C-graden is. Is de gemiddelde buitentemperatuur 18 °C of hoger, dan is het aantal graaddagen nul. Graaddagen zijn dus geen dagen, maar rekeneenheden.  
Grijze energie
Grijze energie is alle elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen, zoalsgas en kolen. Bij het opwekkenelektriciteitmet behulp van fossiele brandstoffen komen gassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu.    
Groen gas
Groen gas heeft zijn oorsprong in biogas. Nadat biogas gedroogd en gezuiverd is en het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas, mag het groen gas heten. Groen gas is een duurzame energiebron. Groen gas wordt gemengd met aardgas en wordt als ‘gewoon’ gas verhandeld. U merkt er thuis dus niets van of er aardgas of groen gas geleverd wordt. Daarom worden er groencertificaten uitgegeven, waardoor u zeker weet dat het gas dat u geleverd krijgt daadwerkelijk groen is.  
Groencertificaten
Om te bewijzen dat duurzame energie ook echt duurzaam is, heeft de overheid een certificatensysteem ontwikkeld. Dit zijn de zogenaamde groencertificaten. Als een energieproducent voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het opwekken van duurzame elektriciteit, onvangt de producent hiervoor groencertificaten. Onafhankelijke instanties controleren of de productiemiddelen aan de eisen voldoen en hoeveel milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit op het net wordt gezet.   Een certificatenbank houdt bij welke producten hoeveel groencertificaten hebben. Deze organisatie heet Certiq. Meer informatie vindt u op de Certiq website.  
Groene energie
Groene energie is elektriciteit die is opgewekt met behulp van duurzame energiebronnen. Andere termen voor groene energie zijn duurzame stroom, natuurstroom of ecostroom genoemd. Duurzaam betekent dat de energiebron onuitputtelijk is, dat de groene energie schoon en betrouwbaar is en dat er bij winning en omzetting nauwelijks schadelijke effecten voor het klimaat zijn.    
Grootverbruiker en kleinverbruiker energie
Grootverbruiker energie Grootverbruiker elektriciteit: een klant met een aansluitvermogen van meer dan 3 x 80 Ampère. Grootverbruiker gas: een klant met een jaarverbruik van meer dan 170.000 m3. Kleinverbruiker energie Kleinverbruiker elektriciteit: een klant met een aansluitvermogen kleiner dan 3 x 80 Ampère. Kleinverbruiker gas: een klant met een jaarverbruik kleiner dan 170.000 m3. In de praktijk zijndit de kleinverbruikersenergiede consumenten huishoudens.
Heffingskorting (vermindering energiebelasting) en verlaagde heffingskorting
De vermindering energiebelasting (voorheen heffingskorting genoemd) geldt voor locaties met verblijfsfunctie, zoals een woonhuis of kantoor. Deze heffingskorting of vermindering energiebelasting is een vast bedrag over 365 dagen per elektriciteitsaansluiting dat in mindering wordt gebracht op de verschuldigde energiebelasting. Is uw energierekening over een periode korter of langer dan 365 dagen (een jaar), dan wordt de vermindering energiebelasting verrekend met het aantal dagen waarover uw jaarrekening gaat. Bijvoorbeeld: de elektriciteitslevering is gemeten over 357 dagen. Uw heffingskorting is dan € 385,53 / 365 dagen x 357 dagen = € 377,08. Verlaagde heffingskorting De heffingskorting voor locaties zonder verblijfsfunctieis per 1 januari 2015 weggevallen. Onder locaties zonder verblijfsfunctie vallen bijvoorbeeld garageboxen en een huis in aanbouw (tot oplevering).    
HR-ketel
Een hoogrendementsketel of HR-ketel is een verwarmingsketel op gas, die ten opzichte van de conventionele CV-ketel een hoger rendement heeft. Dit wordt gerealiseerd door de condensatie van waterdamp in de rookgassen. Daardoor is het gasverbruik lager. Er zijn drie categorieën HR-ketels: HR 100, met een rendement van minstens 100% HR 104, met een rendement van minstens 104% HR 107, met een rendement van minstens 107%  
Inkoopcombinatie
In plaats van zelf op zoek te gaan naar geschikte energieleveranciers is het in de vrije energiemarkt ook mogelijk om via een inkoopcombinatie energie te betrekken. Zo’n inkoopcombinatie bundelt dan de vraag van meer klanten en probeert scherper te kunnen inkopen dan de individuele klant zou kunnen. Namens de deelnemers onderhandelt een inkoopcombinatie met leveranciers en zorgt er voor dat er een juridische relatie ontstaat tussen de klant en de uitverkoren leverancier. Met andere woorden, de inkoopcombinatie zorgt er voor dat er een contract tot stand komt tussen de klant en de leverancier.  
Isolatie
Een energiebesparende maatregel is het isoleren van uw huis, waardoor er minder warmte verloren gaat. Er zijn verschillende vormen van isolatie. De kosten voor isolatie zijn onder meer afhankelijk van de materiaalkeuze, het te isoleren oppervlak en de vochtigheid in huis, maar liggen gemiddeld tussen de €15 tot €130 per m2. Vloerisolatie Met vloerisolatie gaat er geen warmte meer verloren via de vloer en neemt het comfort in huis toe, omdat uw vloer warmer aanvoelt. Gevelisolatie of spouwmuurisolatie Door de muren van uw huis te isoleren, blijft warmte meer in huis. Spouwmuurisolatie is de meest populaire methode, waarbij glaswol geplaatst wordt in de spouw. Dakisolatie Via het dak gaat de meeste warmte verloren. U kunt ervoor kiezen om de binnen- of buitenkant van een schuin dak te isoleren. Kruipruimte isolatie Isolatie van de kruipruimte is een goede methode tegen een vochtig huis. Isolatieglas Isolatieglas bestaat uit meerdere lagen glas, waar een dunne laag lucht of gas tussen zit. Met isolatieglas blijft de warmte niet alleen beter in huis, maar ook zal er minder tocht zijn. Het isolatieglas werkt bovendien geluidsisolerend. Er zijn verschillende varianten van isolatieglas verkrijgbaar, variërend van gewoon dubbelglas tot HR+++ (drievoudig glas).    
Jaarafrekening en eindafrekening
Van uw energieleverancier ontvangt u één keer per jaar een jaarafrekening. Op deze rekening staat precies hoeveel energie u hebt verbruikt en wat de kosten daarvoor zijn. Hebt u het energiecontract bij uw huidige leverancier opgezegd, bijvoorbeeld omdat u bent overgestapt? Dan ontvangt u een jaarafrekening. Jaarafrekening Ieder jaar ontvangt u een jaarafrekening voor uw verbruik van elektriciteit en/of gas. Op deze jaarafrekening staat het verschil tussen uw werkelijke energieverbruik en de voorschotbedragen die u maandelijks hebt betaald. Heeft u minder energie verbruikt dan verwacht, dan krijgt u geld terug van uw energieleverancier. Heeft u meer verbruikt, dan moet u bijbetalen. Op de jaarafrekening vindt u bovendien terug wat het voorschotbedrag voor het komende jaar is. Eindafrekening Hebt u uw contract bij uw leverancier beëindigd, bijvoorbeeld omdat u een nieuw contract hebt afgesloten bij een andere energieleverancier? Dan ontvangt u een eindafrekening. Hierop staat hoeveel energie u hebt verbruikt sinds uw laatste jaarafrekening en hoeveel u moet bijbetalen of hoeveel u terugkrijgt.  
Krachtstroom of draaistroom
Sommige apparaten halen zoveel stroom uit het net dat de standaard 230 Volt niet zwaar genoeg is. Om deze apparaten toch te laten werken is dan de zogenaamde krachtstroom nodig. Een ander woord voor krachtstroom is draaistroom. Het spanningsniveau voor krachtstroom is 400 Volt. Krachtstroom is de term die wordt gebruikt voor een elektrische aansluiting tussen twee of drie fasen van een driefasenenergiesysteem. Sinds 1 juli 2011 is de 3-fase aansluiting van 3x25A bij nieuwe aansluitingen de nieuwe standaard. Deze aansluiting is voldoende voor alle huishoudens zonder extreem zware apparatuur. Wanneer is een verzwaring nodig? Bij het installeren van apparatuur met een hogere energiebehoefte dan waar de aansluiting voor geschikt is zoals jacuzzi’s, sauna’s, elektrisch koken, een elektrische warmtepomp of industriële apparatuur.    
Kernenergie
Kernenergie wordt opgewekt door kernreacties. Hierbij komt veel warmte vrij, die in een kerncentrale omgezet wordt in elektriciteit. Kernenergie is een vorm van grijze energie: ook al komen er geen milieubelastende gassen vrij bij deze vorm van energiewinning, er blijft wel veel schadelijk afval over.    
Leveringskosten
Met de leveringskosten worden alle kosten voor de levering van elektriciteit engas bedoeld. Variabele en vaste leveringskosten De leveringskosten bestaan uit variabele leveringskosten (de kosten voor de hoeveelheden gas en elektriciteit die u heeft verbruikt) en vaste leveringskosten (de kosten die los staan van de hoogte van uw energieverbruik). Uitleg van soorten kosten en hoe u op uw energiekosten kunt besparen leest u op onze energiekosten-pagina.  
Leveringsvergunning
Niet iedereen mag zo maar elektriciteit aan klanten gaan leveren. De energiemarktis dan wel vrij, maar voor de levering van energie aan consumenten en kleinzakelijke klanten is wel een vergunning nodig. Deze vergunning heet deLeveringsvergunning. Om voor een Leveringsvergunning in aanmerking te komen, moet eenbedrijf aantonen dat ze in staat zijn om een goede prestatie te leveren. Dat betekent bijvoorbeeld: dat zebeschikken over een goede administratie; dat zij de inkoopvan energie kunnen verzorgen; dat zij klachten van klanten goed kunnen afhandelen; en dat – zeker niet onbelangrijk – de leverancier op een betrouwbare wijze en tegen redelijke tarieven en voorwaarden zorg draagt voor de levering van elektriciteit en/of aardgas.  
Meetbedrijf
Het beheren van meetinrichtingen en de datacollectie van electriciteits- en/of gasaansluitingen wordt uitgevoerd door een toegelaten gecertificeerd meetbedrijf.Als u een aansluiting heeft, bent uvrij in de keuze van het meetbedrijf. Netbeheerders kunnen zelf ook optreden als toegelaten meetbedrijf. Zij moeten danvoldoen aan de in de Meetcode genoemde eisen en zijn toegelaten door de Commissie van Toelating en Toezicht.    
Meterkosten
Meterkosten zijn de kosten voor het gebruik van uw energiemeter. Onder meterkosten vallen de vergoeding voor bruikleen meter (meterhuur), opname van de meterstanden, de controle op juistheid en volledigheid (datacollectie) en de kosten voor de meetinrichting. Op uw jaarafrekening worden de meterkosten apart weergegeven.    
Meterstanden
De meterstanden op uw energiemeter en gasmeter geven aan hoeveel elektriciteit en gas u tot dat moment hebt verbruikt. Jaarlijks geeft u de meterstanden door aan uw energieleverancier. Op basis van het verschil tussen de huidige meterstanden en die van vorig jaar, wordt uw werkelijke energieverbruik bepaald. Met de slimme meter is het niet langer nodig om de meterstanden handmatig door te geven aan de energieleverancier. De slimme meter stuurt de meterstanden namelijk automatisch door.  
Meting en vaststelling profielgroep
Bijconsumenten(kleinverbruikers) wordt een keer per jaar de meterstand bepaald. Ditheetde meting. Bij een grootverbruiker vindt de meting iedere maand plaats. Bijzeer grote verbruikers is er zelfs iederkwartier een meting. Op basis van het verbruikworden consumenten ingedeeld in een profielgroep. Zijn verbruik per tijdseenheid wordt bepaald aan de hand van zijn jaarafname en de vorm van het profiel van de groep waarin hij is ingedeeld. Dat profiel is altijd een op basis van representatieve meting geschat gemiddelde van de groep. Meetgegevens De gegevens die voortkomen uit een electriciteit- of gasmeting van een klant.    
Netbeheerder
Een netbeheerder is een vennootschap die op grond van de wet is aangewezen voor het beheer van één of meer dan één net.De netbeheerder is verantwoordelijk voor het elektriciteits- en gas netwerk naar behoren functioneert, dat klanten worden aangesloten en dat storingen worden verholpen. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het elektriciteits- en gasnetwerk. Lees meer over netbeheer in Nederland
Noodleverancier of Supplier by Last Resort-regeling
Supplier by Last Resort-regeling is een andere omschrijving voor noodleverancier.Er bestaat altijd een kans dateen energiebedrijf dooromstandigheden, bijvoorbeeld door een faillissement geen elektriciteit of aardgas kan leveren. De kans hierop is niet erg groot. Maar gebeurt dit toch,dan vindt de overheid het belangrijk dat dit niet leidt tot situaties waarbij klanten plots dreigen te worden afgesloten. Daarom is wettelijk vastgelegd dat de landelijke netbeheerders voor elektriciteit en gas een regeling treffen waarbij een of meer leveranciers onmiddellijk worden ingeschakeld op het moment dat een andere leverancier failliet zou gaan. Deze noodleverancier neemt gedurende een bepaalde tijd alle verplichtingen van de failliete leverancier over.  
Opslag Duurzame Energie (ODE)
De heffing Opslag Duurzame Energie (ODE) is op 1 januari 2013 ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren. Het maakt deel uit van de overheidsheffingen, waarmee de overheid probeert te stimuleren om minder energie te verbruiken. Het tarief voor Opslag Duurzame Energie geldt voor iedere kWh en m3 gas die u verbruikt.
Opzegvergoeding of overstapboete
Als u overstapt naar een andere energieleverancier terwijl uw contract bij uw huidige leverancier nog niet afgelopen is, riskeert u een opzegboete. Dit heet ook wel een opzegvergoeding. Contract met onbepaalde looptijd: geen opzegvergoeding Bij een contract met onbepaalde looptijd, geldt een opzegtermijn van 30 dagen. Zo’n contract mag ualtijd gratis opzeggen. Contract met vaste looptijd: mogelijk opzegvergoeding Als u uw energiecontract voortijdig wil beëindigen, kan uw energieleverancier u een opzegboete opleggen. De maximale hoogte van de overstapboete is €125 per product voor contracten die nog langer dan 2,5 jaar lopen. De maximale hoogte van de opzegvergoeding is vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Contract Einde Register Alle lopende energiecontracten en hun begin- en einddatum zijn opgeslagen in een databank, het Contract Einde Register (CER). Uw leverancier gebruikt deze gegevens om het ene contract naadloos te laten aansluiten op het andere, mits de einddatum van uw huidige contract niet te ver in de toekomst ligt.
Overheidsheffingen
De overheid heft per kWh of m3 gas die u verbruikt energiebelasting en opslag duurzame energie. Deze twee heffingen vallen samen onder de noemer ‘overheidsheffingen’. Energiebelasting is een heffing op elektriciteit en aardgas, ingevoerd om efficiënt energieverbruik te stimuleren. Vanaf 1 januari 2013 betaalt u ook Opslag Duurzame Energie (ODE), een heffing om duurzame energie te stimuleren.  
Programmaverantwoordelijkheid
Programmaverantwoordelijkheid houdt in dat alle aangeslotenen op het Nederlandse elektriciteitsnetde verantwoordelijkheid hebben om de dagelijkse productie, transport en verbruik van elektriciteit te plannen.Deze planning moet in de vorm van programma’s aan de landelijke netbeheerder bekend gemaakt worden. Op basis van de programma’s worden productie en afname gebalanceerd en eventuele afwijkingen achteraf verrekend. De energieleverancier vervult de taak van programmaverantwoordelijkheid uit naam van de klant. Maatschappelijk belang waar de overheid zich de behartiging van aantrekt op grond van de overtuiging dat dit belang anders niet goed tot zijn recht komt.  
Regiotoeslag
Op uw energierekening kunt u ook de term ‘regiotoeslag’ terugvinden. Vlak na de liberalisering van de energiemarkt in 2004 werd de regiotoeslag in het leven geroepen. De gedachte erachter is dat des te verder je van de gasvelden in Groningen woont, des te verder het aardgas getransporteerd moet worden en dus des te duurder het wordt. Om te compenseren voor deze kosten betaalt u regiotoeslag. De hoogte van de regiotoeslag wordt vastgesteld door GasTerra, maar energieleveranciers mogen zelf bepalen of ze deze kosten doorberekenen aan de klant. Zo zijn er tussen de leveranciers kleine verschillen ontstaan in de hoogte van de regiotoeslagen.  
Salderen, energie terugleveren
Heeft u zonnepanelen in uw dak liggen? Dan is de kans groot dat u de term ‘salderen’ al eens heeft gehoord. Als u zelf energie opwekt, dan gebruikt u die energie voor uw eigen huishouden. Op het moment dat uw zonnepanelen meer stroom opwekken dan u verbruikt, levert u dit terug aan het elektriciteitsnet. Uw energiemeter houdt bij hoeveel u heeft teruggeleverd. Aan het einde van het jaar wordt de energie die u heeft afgenomen van uw leverancier, verrekend met de energie die u zelf heeft opgewekt. Dit heet salderen. U betaalt alleen energiebelasting en leveringskosten over de energie die u heeft afgenomen van uw leverancier (het gesaldeerde verbruik).
Shipperverantwoordelijkheid
Shipperverantwoordelijkheid betekent dat alle aangeslotenen op het Nederlandse gasnet de verantwoordelijkheid hebben om de dagelijkse productie, transport en verbruik van gas te plannen. Deze planning moet in de vorm van programma’s aan de landelijke netbeheerder bekend gemaakt worden. Op basis van deze programma’s worden productie en afname gebalanceerd en eventuele afwijkingen achteraf verrekend. De leverancier vervult de taak van transport en verbruik van gas te plannen. Deze planning moet in de vorm van programma’s aan de landelijke netbeheerder bekend gemaakt worden. Op basis van deze programma’s worden productie en afname gebalanceerd en eventuele afwijkingen achteraf verrekend. De leverancier vervult de taak van programmaverantwoordelijkheid uit naam van de klant.    
Slimme energiemeter
De slimme meter is een digitale energiemeter die elke twee maanden de meterstanden doorgeeft aan uw netbeheerder. De slimme energiemeter wordt vanaf 2015 bij Nederlandse huishoudens geplaatst. Voor 2020 moeten alle Nederlandse huishoudens (kunnen) beschikken over een slimme meter. Voordelen slimme energiemeter De slimme energiemeter heeft aantal voordelen: U hoeft geen meterstanden meer door te geven, in tegenstelling tot de traditionele energiemeter. Uw eindafrekening wordt nauwkeuriger; dit voorkomt discussies over meterstanden bij verhuizen of overstappen van energieleverancier. U kunt uw energieverbruik gemakkelijker in de gaten houden. Geen installatiekosten voor slimme energiemeter Kiest u voor de slimme energiemeter, dan bent u niet meer kwijt dan nu aan een gewone meter. Ook betaalt de u geen installatiekosten voor de slimme energiemeter. Wilt u eerder dan de landelijke uitrol een slimme meter, dan moet u daar wel voor betalen.  
Slimme thermostaat of E-thermostaat
De E-thermostaat of slimme thermostaat isde populairenaam voor eendigitale thermostaat die uw energieverbruik inzichtelijk maakt. De thermostaat is een beeldscherm met touch screen en is eenvoudig te bedienen. Steeds meer energieleveranciers bieden (nieuwe) klanten een slimme E-thermostaat. De naam van de thermostaat verschilt per leverancier. Om een slimme thermostaat te kunnen gebruiken moet u een leveringscontract hebbenmet de energieleverancier die de slimme thermostaat levert. Uw thermostaat thuis met uw mobiele telefoon bedienen Met behulp van een app op uw mobiele telefoon kunt u sommige slimme thermostaten thuis bedienen. Dit kan als u thuis bent, maar ook op afstand. U moet dan wel een mobiele telefoon hebben waarop u de thermostaat app kunt downloaden.Een energieleverancier isde aanbieder van zo’n app. Wat kunt u met een slimme thermostaat? De slimme thermostaat geeft u actueel inzicht in uw energieverbruik en de kosten. U ziet precies op welke tijdstippen van de dag u weinig of veel energie verbruikt. U komt er gauw achter welke apparaten veel energie verbruiken. Ook kunt een melding krijgen als u te veel energie verbruikt zodat u bijbetalen kunt voorkomen.  
Stadsverwarming
Klanten die aangesloten zijn op stadsverwarming (stadswarmte) hebben geen eigen CV-ketel. Vaak is er één lokale energiebron die de warmte opwekt, bijvoorbeeld restwarmte afkomstig van lokale industrie. Warmtewet Klanten met stadsverwarming worden beschermd door de Warmtewet. Daarin zijn onder meer de maximumtarieven voor warmte opgenomen. Stadsverwarming en overstappen? Ook als u aangesloten bent op stadsverwarming, loont het om kritisch naar uw energiecontract te kijken. U kunt nog steeds overstappen naar een andere stroomleverancier.    
Stroometiket
Steeds meer consumenten willen weten op welke wijze de elektriciteitwordt opgewekt. Sommigen willen misschien alleen door de zon of de wind opgewekte elektriciteit. Weer anderen willen wellicht geen elektriciteit opgewekt uit kolen of kernenergie. Ook kunnen er klanten zijn die alleen vragen om elektriciteit die in Nederland is opgewekt. Sommige leveranciers spelen al in op deze voorkeuren van consumenten door in hun brochures aan te geven op welke manier en/of waar hun elektriciteit is opgewerkt. De leveranciers kunnen dat duidelijk maken door het stroometiket.Aanhet energieproduct wordteen soort etiket geplakt met daarop de energiebronnen die ervoor zijn gebruikt. Met stroometiketteringkunnen leveranciersaangeven dat bijvoorbeeld 50% van hun elektriciteit is opgewekt door wind, 25% door zon, en 25% door gas.    
Switchen van energieleverancier
Wanneer een consument wil overstappen naar een andere dan de huidige elektriciteit- of gasleverancier dient er een zogenaamde “switch” gemaakt te worden. Het overstappen van een klant naar een andere energieleverancier wordt switchen genoemd.
TenneT
TenneT is de netbeheerder die verantwoordelijk is voor het landelijke transportnet, het hoogspanningsnet. Vanuit dit net worden de meeste lokale netten van stroom voorzien. Kijk voor meer informatie over TenneT op de website:www.tennet.nl    
Terugleververgoeding
Als u uw eigen energie opwekt met behulp van zonnepanelen zijn er twee mogelijkheden waarop de teruggeleverde kWh vergoed worden: Kleinverbruik: Uw stroomverbruik wordt aan het einde van het jaar weggestreept tegen de opgewekte energie. Dit heet salderen. Grootverbruik (SDE+ subsidie): Als u netto meer energie heeft opgewekt dan verbruikt, dan ontvangt u een terugleververgoeding voor iedere kWh die u ’teveel’ heeft teruggeleverd. De tarieven en voorwaarden zijn onderhandelbaar op basis van marktprijzen en variëren per leverancier Iedere afnemer biedt een andere terugleververgoeding aan en in de meeste gevallen bent u vrij om te kiezen aan wie u verkoopt.    
Transportcapaciteit
Transportcapaciteit is het vermogen om elektriciteit of gas te verplaatsen van de bron naar een bedrijf of huishouden. Elektriciteit wordt getransporteerd door middel van koperen kabels en aardgas door middel van buizen.    
Transportkosten energie
De kosten die gepaard gaan met de verplaatsing (het transport)van elektriciteit of gas worden ook wel transportkosten energie genoemd. Wilt u besparen op uw transportkosten? Kijk dan of uw meter eenvoudig verkleind kan worden met de Metercheck!   Tarieven 2017 + 2018 (obv Liander) voor kleinverbruikers:

Elektra

20172018verhoging (€)verhoging (%)
capaciteit
3x25A196208126,2%
3x35A774804303,9%
3x50A1.1301.172423,7%
3x63A1.4921.546543,6%
3x80A1.8471.913663,6%
Per jaar € ex btw

Gas

20172018verhoging (€)verhoging (%)
capaciteit
G6 – Jaarverbruik minder dan 500 Nm3/jaar1031141110,4%
G6 – Jaarverbruik 500 t/m 4000 m3/jaar145159149,6%
G6 – Jaarverbruik meer dan 4000 m3/jaar230250208,8%
G103904304010,3%
G16560611519,2%
G259481.05410611,2%
Per jaar € ex btw
Uitleg van uw energierekening
Ieder jaar ontvangt u een energierekening voor uw verbruik van elektriciteit en/of gas. Op uw energierekening of jaarrekening staat het verschil tussen uw werkelijke energieverbruik en de termijnbedragen die u het afgelopen jaar al heeft betaald. Heeft u minder energie verbruikt dan verwacht, dan krijgt u geld terug. Heeft u meer verbruikt dan verwacht, dan moet u bij betalen. Ook staat op uw energierekening het nieuwe termijnbedrag (voorschotnota) voor het komende jaar. Kosten op uw energierekening Voor uw verbruik van energie betaalt u verschillende kosten. Op uw energierekening staan al deze kosten genoemd. U ziet ze als volgt terug: Leveringskosten: kosten voor uw verbruik van elektriciteit en gas (in uw woning). Netwerkkosten (netbeheerkosten): kosten voor o.a. het transport van elektriciteit en gas naar uw woning. Huur gas en/of elektriciteitsmeter Energiebelasting Btw: U betaalt 21% btw over de levering, transport, de huur van een meter én de energiebelasting. Begrippen op uw energierekening Op uw energierekening staan veel verschillende begrippen die energieleveranciers en netbeheerders gebruiken. Wij leggenenkelebelangrijke begrippen voor u uit: EAN-code of EAN-nummer Correctiefactor voor aardgas Vaste leveringskosten (voo rheen ‘vastrecht’)
Meterstanden
Uw meterstanden bepalen de hoogte van de variabele kosten op uw energierekening en uw nieuwe, te betalen termijnbedrag (voorschotnota).Erwordt gebruik gemaaktvan gemeten meterstanden of geschatte meterstanden. Zijn uw meterstanden geschat, dan kan dit gevolgen hebben bij een volgende jaarrekening of eindafrekening als uw meterstanden wel gemeten worden.  
Nieuwe voorschotnota of termijnbedrag
Bij uw energierekening ontvangtu meestal ook uw nieuwevoorschotnotaof termijnbedrag. Dit is het bedrag dat u de komende periode (maandelijks) als voorschotvoor uwenergieverbruik moet betalen. De hoogte van het bedrag is een schatting van de kosten voor uw energieverbruik. Ook kan de leverancier verwachte prijsstijgingenhierin verwerken, bijvoorbeeld een stijging van de olieprijzen.
Vergunninghouder
Een leverancier die een officiële machtiging in zijn bezit heeft om gas of energie te mogen leveren.  
Voorschotnota (termijnbedrag)
Energieleveranciers kunnen pas aan het einde van het jaar exact vertellen hoeveel gas en elektriciteit uhebt verbruikt. Het jaarlijkse energieverbruik en de kosten daarvoor zijn terug te vinden op de jaarafrekening. Om ervoor te zorgen dat klanten dit bedrag niet in één keer hoeven te betalen, worden de verwachte kosten verdeeld over twaalf termijnen. Wat u per termijn moet betalen, heet de voorschotnota, het voorschotbedrag of het termijnbedrag. Waaruit bestaat de voorschotnota? Het voorschot bestaat uit de volgende kosten: · Leveringskosten: kosten voor uw verbruik van elektriciteit en gas (in uw woning); · Netwerkkosten (netbeheerkosten): kosten voor o.a. het transport van elektriciteit en gas naar uw woning; · Huur gas en/of elektriciteitsmeter; · Overheidsheffingen (energiebelasting en opslag duurzame energie); · Btw: U betaalt 21% btw over de levering, transport, de huur van een meter én de energiebelasting. Dit zijn dezelfde kostenposten als die u kunt terugvinden op uw jaarafrekening. Hoe wordt de hoogte van het voorschotbedrag bepaald? De hoogte van het voorschotbedrag wordt bepaald aan de hand van uw historisch verbruik en de technische specificaties van uw aansluiting. Dit zijn de stamgegevens. Zodra u een energiecontract afsluit, moet u uw meterstanden doorgeven. Aan de hand van de meterstanden aan het einde van het jaar, wordt berekend hoeveel energie u daadwerkelijk hebt verbruikt. Uw energieleverancier probeert de hoogte van het termijnbedrag zo goed mogelijk in te schatten, zodat er aan het einde van het jaar zo min mogelijk verschil is tussen het geschatte en het werkelijke energieverbruik. Hoe lang staat het termijnbedrag vast? De leverancier wijzigt meestal één keer per jaar het voorschotbedrag, na ontvangst van de jaarafrekening. Het voorschotbedrag voor het komende jaar wordt berekend op basis van het energieverbruik in het jaar waarover de jaarnota geldt. Soms mag de leverancier het voorschotbedrag ook tussendoor wijzigen. Dit kan alleen bij een energiecontract met variabele tarieven, wanneer de energietarieven tussendoor fors gewijzigd worden. De voorschotnota bij een nieuwbouwhuis Bij een nieuwbouwhuis kan de energieleverancier niet beschikken over uw historisch verbruik. De netbeheerder geeft in dat geval de capaciteit van uw gas- en elektriciteitsmeters door, evenals het verwachte jaarlijkse energieverbruik. Dit schat de netbeheerder aan de hand van de grootte van de woning, de ligging en de mate van isolatie. Voorschotbedrag zelf wijzigen Het kan zijn dat uw energieverbruik in de loop van een jaar verandert. Dit kan zijn bij bijvoorbeeld gezinsuitbreiding of bij een strenge winter. Het kan dan handig zijn om uw voorschotbedrag te wijzigen, zodat u bij uw jaarafrekening niet onnodig veel bij hoeft te betalen. Bij veel leveranciers kunt u zelf de hoogte van je voorschotnota bepalen. Dit doe je meestal door in te loggen op uw account of door telefonisch contact op te nemen met uw leverancier. Soms zit er een maximum aan de hoogte van de wijziging.      
Vaste leveringskosten
Het begrip vaste leveringskosten (voorheen vastrecht genoemd) staat voor een bepaald bedrag dat elke maand, kwartaal of jaar in rekening wordt gebracht. De vaste leveringskosten zijn de kosten die onafhankelijk zijn van de hoogte van uw verbruik. U betaalt de vaste leveringskosten, tezamen met de variabele leveringskosten aan uw energieleverancier. De hoogte van de vaste leveringskosten kunt u terugvinden op uw energierekening.    
Warmtewet
Bent u aangesloten op stadsverwarming? Dan heeft u te maken met de Warmtewet. De Warmtewet is op 1 januari 2014 in het leven geroepen om klanten met stadsverwarming te beschermen. De volgende zaken zijn de Warmtewet geregeld: Er gelden landelijke maximumtarieven voor warmte. De leverancier mag dus niet meer rekenen dan deze tarieven. Wanneer je leverancier je mag afsluiten. Wanneer je recht hebt op compensatie bij een storing. Wat er in de overeenkomst moet staan dus jou en de leverancier, zoals de kwaliteit van de warmte en de dienstverlening. Je rechten en plichten bij het meten van je warmteverbruik. De mogelijkheid om meningsverschillen tussen jou en de leverancier voor te leggen aan een geschillencommissie, die vervolgens beslist welke partij gelijk heeft.
Watt, kilowatt (kW) en kilowattuur (kWh)
Watt is de eenheid van vermogen.Wattuur is een eenheid van energie of arbeid. Het leveren van een vermogen van 1 Watt gedurende 1 uur levert een hoeveelheid energie van 1 Wh. De eenheid Wattuur (of de daarvan afgeleide eenheden kWh en MWh) worden vooral gebruikt om de hoeveelheid elektrische energie weer te geven. Watt, kilowatt Kilowatt 1 kilowatt is 1.000 Watt. De eenheid watt staat voor vermogen en een kilowatt wil zeggen een vermogen van 1000 watt. (een normaal huishouden kan over haar aansluiting maximaal kw vermogen afnemen). Kilowattuur (kWh) Kilowattuur is de maatstaf voor energie-inhoud. Het is het gemiddeld vermogen dat verbruikt wordt gedurende een uur. Een elektrische kachel met een maximaal vermogen van 2 kW verbruikt per uur 2 kWh als hij maximaal aanstaat. kWh laag Staat er kWh laag op uw energierekening? Hiermee bedoelt uw energieleverancier het lage kWh-tarief dat ’s nachts en in de weekeinden geldt.  
Windenergie
Windenergie is elektriciteit die verkregen wordt uit de stromingen van lucht met behulp van een windturbine. Windenergie is eenduurzame energiebron.
Zonne-energie
Bij zonne-energie wordt zonlicht opgevangen op zonnepanelen en direct omgezet in elektriciteit. Zonne-energie is een duurzame energiebron.
Zonneboiler
Een zonneboiler is een type boiler waarin water opgewarmd door de zon middels een zonnecollector. De elektromagnetische straling van het zichtbare licht van de zon wordt door de zonnecollector direct omgezet in warmte. Zelfs in de winter, als de zon maar een paar uur schijnt, produceert een zonneboiler voldoende warm water om bijvoorbeeld te douchen. Sommige systemen leveren ook warm water voor de verwarming van het huis. Een zonneboiler gebruikt dus veel minder aardgas dan een reguliere boiler. Een zonneboiler is dus duurzaam en kostenbesparend.
Zonnepanelen: steeds goedkoper en sneller terugverdiend
U kunt er niet meer omheen.Zonnepanelen. De prijzen van zonnepanelen dalen, er komen meer aanbieders van zonnepanelen en energiebedrijven en de Nederlandse overheid bevorderen het gebruik van zonnepanelen. Op onze zonnepanelen pagina’s vindt u praktische informatie over zonnepanelen. Besparing met zonnepanelen Als u kiest voor zonnepanelen bespaart u op uw energierekening, maar u moet ook investeren in de aanschaf.
Energiebelasting elektriciteit 2018
Voorlopige tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw)Energiebelasting*Opslag duurzame energie
Zone 1: 1 – 10.000 kWh€ 0,10458€ 0,013200
0 – 10.000 kWh verlaagd tarief postcoderoosregeling€ 0,00000€ 0,013200
0 – 10.000 openbare laadpalen€ 0,05274€ 0,000000
Zone 2: 10.001 – 50.000 kWh€ 0,05274€ 0,018000
Zone 3: 50.001 – 10.000.000 kWh€ 0,01404€ 0,004800
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie€ 308,54€ 0,000000
 
Impact verhoging energiebelasting 2018 (tarieven in € ex btw)
EB 2017EB 2018verhoging (€)verhoging (%)
elektra verbruik (kWh)
                                      10.000778861836,5%
                                    100.000404846125645,8%
                                1.000.000187632147827156,7%
Energiebelasting gas 2018
 
tarieven gas in €/m3 (exclusief btw)EnergiebelastingOpslag Duurzame Energie
Zone 1: 0 – 170.000 m3€ 0,26001€ 0,0285
Zone 2: 170.001 – 1.000.000 m3€ 0,06464€ 0,0106
  Impact verhoging energiebelasting 2018 (tarieven in € ex btw)
EB 2017EB 2018verhoging (€)verhoging (%)
gasverbruik (m³)
                                      10.000237525291546,5%
                                    100.000265252807015455,8%
                                1.000.00010303610997069346,7%