Warmtewet

Bent u aangesloten op stadsverwarming? Dan heeft u te maken met de Warmtewet. De Warmtewet is op 1 januari 2014 in het leven geroepen om klanten met stadsverwarming te beschermen.

De volgende zaken zijn de Warmtewet geregeld:

Er gelden landelijke maximumtarieven voor warmte. De leverancier mag dus niet meer rekenen dan deze tarieven.
Wanneer je leverancier je mag afsluiten.
Wanneer je recht hebt op compensatie bij een storing.
Wat er in de overeenkomst moet staan dus jou en de leverancier, zoals de kwaliteit van de warmte en de dienstverlening.
Je rechten en plichten bij het meten van je warmteverbruik.
De mogelijkheid om meningsverschillen tussen jou en de leverancier voor te leggen aan een geschillencommissie, die vervolgens beslist welke partij gelijk heeft.terug naar alle begrippen