Voorschotnota (termijnbedrag)

Energieleveranciers kunnen pas aan het einde van het jaar exact vertellen hoeveel gas en elektriciteit uhebt verbruikt. Het jaarlijkse energieverbruik en de kosten daarvoor zijn terug te vinden op de jaarafrekening. Om ervoor te zorgen dat klanten dit bedrag niet in één keer hoeven te betalen, worden de verwachte kosten verdeeld over twaalf termijnen. Wat u per termijn moet betalen, heet de voorschotnota, het voorschotbedrag of het termijnbedrag.

Waaruit bestaat de voorschotnota?
Het voorschot bestaat uit de volgende kosten:
· Leveringskosten: kosten voor uw verbruik van elektriciteit en gas (in uw woning);
· Netwerkkosten (netbeheerkosten): kosten voor o.a. het transport van elektriciteit en gas naar uw woning;
· Huur gas en/of elektriciteitsmeter;
· Overheidsheffingen (energiebelasting en opslag duurzame energie);
· Btw: U betaalt 21% btw over de levering, transport, de huur van een meter én de energiebelasting.

Dit zijn dezelfde kostenposten als die u kunt terugvinden op uw jaarafrekening.

Hoe wordt de hoogte van het voorschotbedrag bepaald?
De hoogte van het voorschotbedrag wordt bepaald aan de hand van uw historisch verbruik en de technische specificaties van uw aansluiting. Dit zijn de stamgegevens. Zodra u een energiecontract afsluit, moet u uw meterstanden doorgeven. Aan de hand van de meterstanden aan het einde van het jaar, wordt berekend hoeveel energie u daadwerkelijk hebt verbruikt. Uw energieleverancier probeert de hoogte van het termijnbedrag zo goed mogelijk in te schatten, zodat er aan het einde van het jaar zo min mogelijk verschil is tussen het geschatte en het werkelijke energieverbruik.

Hoe lang staat het termijnbedrag vast?
De leverancier wijzigt meestal één keer per jaar het voorschotbedrag, na ontvangst van de jaarafrekening. Het voorschotbedrag voor het komende jaar wordt berekend op basis van het energieverbruik in het jaar waarover de jaarnota geldt. Soms mag de leverancier het voorschotbedrag ook tussendoor wijzigen. Dit kan alleen bij een energiecontract met variabele tarieven, wanneer de energietarieven tussendoor fors gewijzigd worden.

De voorschotnota bij een nieuwbouwhuis
Bij een nieuwbouwhuis kan de energieleverancier niet beschikken over uw historisch verbruik. De netbeheerder geeft in dat geval de capaciteit van uw gas- en elektriciteitsmeters door, evenals het verwachte jaarlijkse energieverbruik. Dit schat de netbeheerder aan de hand van de grootte van de woning, de ligging en de mate van isolatie.

Voorschotbedrag zelf wijzigen
Het kan zijn dat uw energieverbruik in de loop van een jaar verandert. Dit kan zijn bij bijvoorbeeld gezinsuitbreiding of bij een strenge winter. Het kan dan handig zijn om uw voorschotbedrag te wijzigen, zodat u bij uw jaarafrekening niet onnodig veel bij hoeft te betalen. Bij veel leveranciers kunt u zelf de hoogte van je voorschotnota bepalen. Dit doe je meestal door in te loggen op uw account of door telefonisch contact op te nemen met uw leverancier. Soms zit er een maximum aan de hoogte van de wijziging.

 

 

 terug naar alle begrippen