Uitleg van uw energierekening

Ieder jaar ontvangt u een energierekening voor uw verbruik van elektriciteit en/of gas. Op uw energierekening of jaarrekening staat het verschil tussen uw werkelijke energieverbruik en de termijnbedragen die u het afgelopen jaar al heeft betaald. Heeft u minder energie verbruikt dan verwacht, dan krijgt u geld terug. Heeft u meer verbruikt dan verwacht, dan moet u bij betalen. Ook staat op uw energierekening het nieuwe termijnbedrag (voorschotnota) voor het komende jaar.

Kosten op uw energierekening
Voor uw verbruik van energie betaalt u verschillende kosten. Op uw energierekening staan al deze kosten genoemd. U ziet ze als volgt terug:

Leveringskosten: kosten voor uw verbruik van elektriciteit en gas (in uw woning).

Netwerkkosten (netbeheerkosten): kosten voor o.a. het transport van elektriciteit en gas naar uw woning.

Huur gas en/of elektriciteitsmeter

Energiebelasting

Btw: U betaalt 21% btw over de levering, transport, de huur van een meter én de energiebelasting.
Begrippen op uw energierekening
Op uw energierekening staan veel verschillende begrippen die energieleveranciers en netbeheerders gebruiken. Wij leggenenkelebelangrijke begrippen voor u uit:

EAN-code of EAN-nummer
Correctiefactor voor aardgas
Vaste leveringskosten (voo rheen ‘vastrecht’)terug naar alle begrippen