Opzegvergoeding of overstapboete

Als u overstapt naar een andere energieleverancier terwijl uw contract bij uw huidige leverancier nog niet afgelopen is, riskeert u een opzegboete. Dit heet ook wel een opzegvergoeding.

Contract met onbepaalde looptijd: geen opzegvergoeding
Bij een contract met onbepaalde looptijd, geldt een opzegtermijn van 30 dagen. Zo’n contract mag ualtijd gratis opzeggen.

Contract met vaste looptijd: mogelijk opzegvergoeding
Als u uw energiecontract voortijdig wil beëindigen, kan uw energieleverancier u een opzegboete opleggen. De maximale hoogte van de overstapboete is €125 per product voor contracten die nog langer dan 2,5 jaar lopen. De maximale hoogte van de opzegvergoeding is vastgesteld door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Contract Einde Register
Alle lopende energiecontracten en hun begin- en einddatum zijn opgeslagen in een databank, het Contract Einde Register (CER). Uw leverancier gebruikt deze gegevens om het ene contract naadloos te laten aansluiten op het andere, mits de einddatum van uw huidige contract niet te ver in de toekomst ligt.terug naar alle begrippen