Noodleverancier of Supplier by Last Resort-regeling

Supplier by Last Resort-regeling is een andere omschrijving voor noodleverancier.Er bestaat altijd een kans dateen energiebedrijf dooromstandigheden, bijvoorbeeld door een faillissement geen elektriciteit of aardgas kan leveren. De kans hierop is niet erg groot. Maar gebeurt dit toch,dan vindt de overheid het belangrijk dat dit niet leidt tot situaties waarbij klanten plots dreigen te worden afgesloten. Daarom is wettelijk vastgelegd dat de landelijke netbeheerders voor elektriciteit en gas een regeling treffen waarbij een of meer leveranciers onmiddellijk worden ingeschakeld op het moment dat een andere leverancier failliet zou gaan. Deze noodleverancier neemt gedurende een bepaalde tijd alle verplichtingen van de failliete leverancier over.

 terug naar alle begrippen