Meting en vaststelling profielgroep

Bijconsumenten(kleinverbruikers) wordt een keer per jaar de meterstand bepaald. Ditheetde meting. Bij een grootverbruiker vindt de meting iedere maand plaats. Bijzeer grote verbruikers is er zelfs iederkwartier een meting.

Op basis van het verbruikworden consumenten ingedeeld in een profielgroep. Zijn verbruik per tijdseenheid wordt bepaald aan de hand van zijn jaarafname en de vorm van het profiel van de groep waarin hij is ingedeeld. Dat profiel is altijd een op basis van representatieve meting geschat gemiddelde van de groep.

Meetgegevens
De gegevens die voortkomen uit een electriciteit- of gasmeting van een klant.

 

 terug naar alle begrippen