Meterstanden

Uw meterstanden bepalen de hoogte van de variabele kosten op uw energierekening en uw nieuwe, te betalen termijnbedrag (voorschotnota).Erwordt gebruik gemaaktvan gemeten meterstanden of geschatte meterstanden. Zijn uw meterstanden geschat, dan kan dit gevolgen hebben bij een volgende jaarrekening of eindafrekening als uw meterstanden wel gemeten worden.
 terug naar alle begrippen