Meterkosten

Meterkosten zijn de kosten voor het gebruik van uw energiemeter. Onder meterkosten vallen de vergoeding voor bruikleen meter (meterhuur), opname van de meterstanden, de controle op juistheid en volledigheid (datacollectie) en de kosten voor de meetinrichting.

Op uw jaarafrekening worden de meterkosten apart weergegeven.

 

 terug naar alle begrippen