Meetbedrijf

Het beheren van meetinrichtingen en de datacollectie van electriciteits- en/of gasaansluitingen wordt uitgevoerd door een toegelaten gecertificeerd meetbedrijf.Als u een aansluiting heeft, bent uvrij in de keuze van het meetbedrijf. Netbeheerders kunnen zelf ook optreden als toegelaten meetbedrijf. Zij moeten danvoldoen aan de in de Meetcode genoemde eisen en zijn toegelaten door de Commissie van Toelating en Toezicht.

 

 terug naar alle begrippen