Heffingskorting (vermindering energiebelasting) en verlaagde heffingskorting

De vermindering energiebelasting (voorheen heffingskorting genoemd) geldt voor locaties met verblijfsfunctie, zoals een woonhuis of kantoor. Deze heffingskorting of vermindering energiebelasting is een vast bedrag over 365 dagen per elektriciteitsaansluiting dat in mindering wordt gebracht op de verschuldigde energiebelasting.

Is uw energierekening over een periode korter of langer dan 365 dagen (een jaar), dan wordt de vermindering energiebelasting verrekend met het aantal dagen waarover uw jaarrekening gaat. Bijvoorbeeld: de elektriciteitslevering is gemeten over 357 dagen. Uw heffingskorting is dan € 385,53 / 365 dagen x 357 dagen = € 377,08.

Verlaagde heffingskorting
De heffingskorting voor locaties zonder verblijfsfunctieis per 1 januari 2015 weggevallen. Onder locaties zonder verblijfsfunctie vallen bijvoorbeeld garageboxen en een huis in aanbouw (tot oplevering).

 

 terug naar alle begrippen