Grootverbruiker en kleinverbruiker energie

Grootverbruiker energie
Grootverbruiker elektriciteit: een klant met een aansluitvermogen van meer dan 3 x 80 Ampère.
Grootverbruiker gas: een klant met een jaarverbruik van meer dan 170.000 m3.

Kleinverbruiker energie
Kleinverbruiker elektriciteit: een klant met een aansluitvermogen kleiner dan 3 x 80 Ampère.
Kleinverbruiker gas: een klant met een jaarverbruik kleiner dan 170.000 m3.
In de praktijk zijndit de kleinverbruikersenergiede consumenten huishoudens.terug naar alle begrippen