Grijze energie

Grijze energie is alle elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen, zoalsgas en kolen. Bij het opwekkenelektriciteitmet behulp van fossiele brandstoffen komen gassen vrij die schadelijk zijn voor het milieu.

 

 terug naar alle begrippen