Geschillenregeling

Een ander woord voor een meningsverschil of klacht is een geschil. Een geschillenregeling is eensoort beschrijving vanwat bedrijvendoen als zij een geschil hebben met een klant. In een geschillenregeling staatwat u als klant moet doen bij een geschil,en wat u van het bedrijf kunt verwachten. Bijvoorbeeldbinnen welke periode u een reactie ontvangt.

Om van de overheid een leveringsvergunning voor energie teontvangen moet eenleverancier een goede geschillenregelinghebben om klachten af te handelen.

 

 terug naar alle begrippen