Elektriciteitswet

De Europese Unie heeft het gedachtegoed van de vrije energiemarkten verwerkt in Europese Richtlijnen voor elektriciteit (1996), respectievelijk voor aardgas (1998). Deze Richtlijnen schrijven voor aan welke eisen de nationale wetgeving van de lidstaten moet voldoen om de markten voor elektriciteit en aardgas vrij te maken. Nederland heeft de eisen van de Europese Richtlijnen verwerkt in de Elektriciteitwet 1998 en in de Gaswet die in 2000 van kracht is geworden. Daar waar de richtlijnen keuzevrijheid aan klanten geven, heeft Nederland, in de Elektriciteitwet 1998, gekozen voor een snellere vrijmaking van de markt dan de richtlijnen voorschrijven.terug naar alle begrippen