EAN-code

Een EAN-code is het identificatienummer van een gas- en elektriciteitsaansluiting. De EAN-code bestaat uit een uniek getal van 18 cijfers enisvergelijkbaarmet een paspoortnummer. Elke elektriciteitsaansluiting en gasaansluiting in Nederland heeft zijn eigen, unieke EAN-code. Leveranciersen netbeheerders kunnen met de EAN-code direct zienover welkeaansluiting het gaat.

Transporteurs en leveranciers van energie gebruiken de EAN-code in hun onderlinge communicatie. Zo weten zij zeker dat ze het over dezelfde aansluiting hebben. U vindt uw EAN-code op uw energierekening. Heeft u die niet meer, dan staat het nummer geboekt in het aansluitingenregister van uw netbeheerder. Bij overstappen van energieleverancier kan uw nieuwe energieleverancier kan de EAN-code dan via uw netbeheerder opvragen.terug naar alle begrippen