Contract Einde Register (CER)

Het Contract Einde Register, kortweg CER, is sinds 1 augustus 2013 de centrale databank van alle lopende energiecontracten voor gas en elektriciteit van kleinverbruikers. In deze database staat per energiecontract de leverancier, einddatum en opzegtermijn. Doel van het CER is het voorkomen van overlappende contracten enopzegboetes, en zorgen voor het wederzijds respecteren van contracten door energieleveranciers. Deelname aan het Contract Einde Register is niet verplicht, maar vrijwel alle energieleveranciers zijn hierop aangesloten.

Hoe werkt het Contract Einde Register?

Als een consument energiemaatschappijen gaat vergelijken en vervolgens overstapt, dan kan de nieuwe leverancier een CER-controle uit laten voeren. In het Contract Einde Register staat of de desbetreffende klant nog een lopend energiecontract heeft en wat de einddatum hiervan is.
Einddatum van contract in nabije toekomst.
Indien de einddatum niet te ver in de toekomst ligt, zal de nieuwe leverancier ervoor zorgen dat het nieuwe contract naadloos aansluit op het vorige contract.

Einddatum van contract op lange termijn.
Indien de overstap is aangevraagd ruim voor de einddatum van het contract, gaat de energieleverancier ervan uit dat u direct overgenomen wil worden. U moet dan mogelijk een opzegvergoeding aan uw vorige leverancier betalen. Het beste moment om een overstap te regelen is doorgaans zes tot acht weken voor het einde van het huidige contract.

Contract voor onbepaalde tijd.
Energiecontracten zonder vaste looptijd zijn direct opzegbaar, eventueel met een opzegtermijn van een maand.terug naar alle begrippen