Aansluit- en transportovereenkomst

De aansluit- en transportovereenkomst (ATO) is een overeenkomst die uw energieleverancier met u sluit namens de netbeheerder als u verhuist of zich als nieuwe klant aanmeldt. De aansluit- en transportovereenkomst betreft uw aansluiting op het elektriciteitsgasnet en het transport van elektriciteit. In de ATO staat bijvoorbeeld wat uw aansluitcapaciteit is. De ATO wordt tegelijkertijd afgesloten met de nieuwe leveringsovereenkomst met uw leverancier.terug naar alle begrippen